Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 18 kwietnia 2018 roku

w sprawie : zwołania LI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 kwietnia 2018 roku o godz. 10.30  LI sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Stan bezpieczeństwa Powiatu Myszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                                      i przeciwpowodziowej.
6.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r. i ocena zasobów pomocy społecznej.
7.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                                w Myszkowie za rok 2017.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Myszkowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego                           w szkołach prowadzonych przez Powiat Myszkowski.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
15.    Przyjęcie protokołu L sesji z dnia 29 marca 2018 roku.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
 Andrzej Jastrzębski

19

KWI

2018

53715

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.