Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 16 maja  2018 roku

w sprawie : zwołania LII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1868z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 24 maja 2018 roku o godz. 12.00  LII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Informacja dot. podsumowania zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/268/2017 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia przez Powiat Myszkowski Gminie i Miastu Częstochowa prowadzenia zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w postaci prowadzenia izby wytrzeźwień.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018 – 2028.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani U. M. Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka                       w Myszkowie na działanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
12.     Przyjęcie protokołu LI sesji z dnia 26 kwietnia 2018 roku.
13.    Wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
 Andrzej Jastrzębski

18

MAJ

2018

20374

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.