Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z  dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
1. Kto jest administratorem Państwa danych? (13.1.a)
 
Administratorem danych jest  Starosta Myszkowski reprezentujący Powiat Myszkowski oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie z siedzibą przy ulicy Pułaskiego 6, 42-300 Myszków.
 
2. Jak skontaktować się z inspektorem ochrony danych?(13.1.b)
 
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych dostępnym pod adresem iod@powiatmyszkowski.pl. Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie telefonicznie lub osobiście, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
 
3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe i na jakiej podstawie.(13.1.c, 13.1.d i 13.2.e)
 
Przetwarzanie odbywa się w na podstawie art. 4, 4a, 5 ust. 1 i ust.2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998  o samorządzie powiatowym,  w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. 
 
- przetwarzanie może być również  niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną. 
- mogą także wystąpić przypadki w których będą Państwo proszeni 
o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.  W takim przypadku zostaną Państwo poinformowani o celu przetwarzania oraz zakresie wyrażonej zgody.
 
Podanie danych może być wymogiem:
- ustawowym,
- umownym 
 
4. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?(13.1.e)
 
Dane nie są udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 
5. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?(13.1.f)
 
Nie jest planowane przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy czyli do tzw. państw trzecich.
 
6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?(13.2.a)
 
Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 
7. Co mogą Państwo zrobić ze swoimi danymi osobowymi?(13.2.b)
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i żądania ich sprostowania. 
 
 
8. Jak cofnąć zgodę?(13.2.c)
 
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, lub przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.  Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej wycofania.  W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail lub wiadomość pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Myszkowie. 
9. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie ?(13.2.d)
 
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa.
 
10. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?(13.2.f),
 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.  
 
 
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), a administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni stopień ich ochrony. 
 

29

MAJ

2018

16682

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.