Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Folkloriada po raz XII

Folkloriada Jurajska - dwudniowa impreza, która odbyła się w Amfiteatrze Leśnym w Żarkach Letnisku - przyciągnęła tłumy gości. Można było obejrzeć występy zespołów śpiewaczych, obrzędowych i kapel podwórkowych. Okazją była możliwość podziwiania rękodzieła artystycznego i kupić pamiątki od wystawców, którzy wzięli udział w Targach Sztuki Ludowej. Powiat Myszkowski wsparł imprezę. Powiat reprezentowała Wicestarosta Anna Socha-Korendo, która ufundowała jedną z nagród oraz wręczyła nagrody ufundowane przez Powiat Myszkowski.
 
folk11.jpg
Laureaci konkursów na wspólnym zdjęciu z organizatorami i gośćmi, m.in. Wicestarostą Anną Sochą-Korendo i Wójtem Łukaszem Stacherą

Jak co roku honorowy patronat nad XII Folkloriadą Jurajską objęli: Starosta Myszkowski - Dariusz Lasecki i Wójt Gminy Poraj - Łukasz Stachera. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Współorganizatorzy to: Powiat Myszkowski, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myszkowie, OSP Żarki Letnisko i Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

DZIEŃ 1. - sobota 4 sierpnia:
W sobotę odbył się X Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folklorystycznych. Na scenie Amfiteatru Leśnego zaprezentowało się aż blisko 40 podmiotów wykonawczych (zespoły śpiewacze i obrzędowe), które zjechały do Żarek Letniska z całej Polski. Tego dnia Folkloriadę wspólnie otworzyli: wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera i dyrektor GOK – Magdalena Ryziuk-Wilk, a w rolę konferansjera wcieliła się Elżbieta Jatulewicz. Kolorowe stroje, wzruszające pieśni, prawdziwe emocje, wspaniała muzyka, urozmaicona choreografia, repertuar pełny polskich tradycji i zwyczajów – to wszystko otrzymywało gromkie brawa od zgromadzonej widowni, która licznie pojawiła się w Amfiteatrze. Występy oceniało Jury w składzie: przewodnicząca Renata Rak – choreograf, muzyk i folklorysta, Elżbieta Miszczyńska – etnograf oraz Marek Toborowicz – muzyk, realizator dźwięku. Przegląd rozpoczął się o godz. 12.00, a zakończył późnym wieczorem. Jury miało naprawdę bardzo dużo pracy oraz twardy orzech do zgryzienia, by z tak licznego grona wybrać tych najlepszych. Po przesłuchaniu wszystkich zespołów i długich naradach, komisja postanowiła przyznać następujące wyróżnienia i nagrody:

folk13.jpg
Występy miały tez wymiar skeczów kabaretowych

Kategoria Zespoły Śpiewacze:
I miejsca: Zespół Śpiewaczy z Boguszyc; Zespół Śpiewaczy „Karolinki” z Czerwionki – Leszczyny i Zespół Śpiewaczy „Od Do” z Preczowa;
II miejsca: Zespół Pieśni „Kobiórzanie” z Kobióra; Zespół Śpiewaczy „Wiślanie” z Wisły Małej i Zespół Śpiewaczy „Korona Żarnowca” z Żarnowca;
III miejsca: Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy „Klepisko” z Kłomnic, Zespół Śpiewaczy „Mizerowianie” z Suszca i Zespół Śpiewaczy „Czeremcha” z Wielunia.
Wyróżnienia: Regionalny Zespół Folklorystyczny „Rogozanki” z Rogoźnika, Zespół Śpiewaczy „Malwy” z Poraja, Zespół Śpiewaczy „Choronianki” z Choronia, Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień” z Suszca, Zespół Pieśni i Tańca „Bobrowczanie”, Zespół Śpiewaczy „Mierzęcanki” z Mierzęcic. 
Wyróżnienia Specjalne: Tadeusz Pomierny – najlepszy akompaniator (Zespół Kobiórzanie) i Katarzyna Kozik – najlepsza wokalistka (Zespół Śpiewaczy z Boguszyc).

folk12.jpg

Kategoria Zespoły Obrzędowe:
I miejsce: Stowarzyszenie „Wzdolskie Kołowrotki” ze Starej Wsi, gm. Bodzentyn;
II miejsce: Zespół Folklorystyczny „Karlinianki” z Zawiercia; 
III miejsca: Zespół Pieśni i Tańca „Modraszka” z Brzezinki, gm. Oświęcim.

Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki oraz unikalne serduszka wykonane przez Centrum Integracji Społecznej, a laureaci ceramiczne statuetki wykonane według autorskiego projektu przez Martę Jędrzejewską – instruktora ceramiki przy Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju, absolwentki ASP we Wrocławiu. Laureaci dodatkowo odebrali nagrody finansowe. Zwieńczeniem sobotniego wieczoru był występ zespołu „Looka”, który wystąpił z biesiadnym show w kilku odsłonach. 

DZIEŃ 2. - niedziela 5 sierpnia:
Niedziela należała już do kapel podwórkowych i mistrzów kulinarnych oraz rękodzieła ludowego. Na scenie ponownie pojawiło się wiele wyśmienitych artystów, zachwycających rozmaitymi walorami tłumnie zgromadzoną publiczność, która korzystając ze wspaniałej niedzielnej pogody, po raz kolejny licznie stawiła się w Amfiteatrze Leśnym. Imprezę poprowadził Andrzej Kozłowski.
 
XI Konkurs Rękodzieła Artystycznego:
 
Jako pierwszy w niedzielę został odczytany werdykt dotyczący XII Konkursu Rękodzieła Artystycznego. Na scenie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Spośród kilkudziesięciu nadesłanych z całej Polski prac, zaliczanych do sztuki użytkowej, która powstaje ręcznie w warsztatach rzemieślniczych, domach kultury, warsztatach, a nawet w domach prywatnych, jury musiało wybrać te najpiękniejsze i najprecyzyjniej wykonane.

folk18.jpg
Wiecstarosat Anna Socha-Korendo wręcza nagrody ufundowane przez Powiat Myszkowski

folk5.jpg

Komisja konkursowa w składzie: Rafał STĘPNIAK – artysta malarz, Barbara PIŃCZYŃSKA – artysta ceramik, Marta JĘDRZEJEWSKA – artysta ceramik, po obejrzeniu 31 prac postanowiło przyznać następujące nagrody:

folk17.jpg
Wicestarosta ufundowała nagrodę za pierwsze miejsce w konkursie rękodzieła artystycznego

1. Mirosława ROMAŃSKA z Poraja – obraz olejny pt. ”ZAMEK W BOBOLICACH” 
- nagroda ufundowana przez Annę Sochę-Korendo – Wicestarostę Myszkowską, 
2. Danuta NALEWANY z Dobieszowic – obraz olejny pt. „RADOŚĆ TAŃCA” 
- nagroda ufundowana przez Zofię Jakubczyk – Prezes MBS w Myszkowie,
3. Anna PASEK z Jastrzębia – praca szydełkowa pt.”STARA ZAGRODA” 
- nagroda ufundowana przez Powiat Myszkowski,
4. Elżbieta MIAZIO z Przybynowa – obraz wyhaftowany metodą krzyżykową 
pt.: „ PORTRET KOBIETY”
- nagroda ufundowana przez Powiat Myszkowski,
5. Urszula RELIGA z Dąbrowy Górniczej – patchwork pt.: „PTAKI – PTASI SEJMIK”
- nagroda ufundowana przez Powiat Myszkowski,
6. Maria SIKORSKA z Bobowej – koronka klockowa pt. „KOLĘDNICY Z GWIAZDĄ”
- nagroda ufundowana przez Powiat Myszkowski,
7. Katarzyna KOWALCZYK z DPS w Poraju - obraz wyhaftowany metodą krzyżykową pt.: „FLET”
- nagroda ufundowana przez Katarzynę Kaźmierczak – Zastępcę Wójta Gminy Poraj,
8. Ewa KAWKA z Katowic – lampka „JURAJSKIE BRZOZY” 
- nagroda ufundowana przez Marka Dziubka – Dyrektora Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego,
9. Beata WOŹNIAK z Brzegu – czajnik z podgrzewaczem „PASSION”
- nagroda ufundowana przez Marka Węgrzynowicza – dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie,
10. Kazimiera BALCERZAK z Sieradza – HERB PORAJA W WYCINANCE SIERADZKIEJ
- nagroda ufundowana przez Łukasza Stacherę – Wójta Gminy Poraj,
11. Bogusław CHWASTEK z Poraja – rzeźba w drewnie lipowym pt.: „WITOJCIE KUMIE”
- nagroda ufundowana przez Andrzeja KOZŁOWSKIEGO – Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Gminy Poraj,
12. Anna KRZANIK z Krakowa – koronka klockowa pt.: „ŚWIĘTA RODZINA - SZOPKA”
- nagroda ufundowana przez Andrzeja PAWŁOWSKIEGO – Przewodniczącego Rady Gminy Poraj,
III MIEJSCE:
Marta RAŹNIEWSKA z Poraja – witraż pt.: „JURAJSKA RAPSODIA” 
nagroda finansowa ufundowana przez Rafała Kępskiego – członka Zarządu Powiatu Myszkowskiego, prezesa spółki „PORECO”
II MIEJSCE:
Marian PIKUŁA z Myszkowa – rzeźba pt.: „KOLĘDNICY”:
- nagroda finansowa od Organizatora - GOK im. J. Gniatkowskiego w Poraju, 
- nagroda dodatkowa ufundowana przez Stanisława Dąbrowę – Wicemarszałka Woj. Śląskiego.
Maria DŁUGOSZ z Myszkowa – LUDOWY PAJĄK
- nagroda finansowa od Organizatora - GOK im. J. Gniatkowskiego w Poraju, 
- nagroda dodatkowo ufundowana przez Stanisława Dąbrowę – Wicemarszałka Woj. Śląskiego.
I MIEJSCE:
Barbara TOFFEL z Krakowa - KWADRATOWA SERWETA FRYWOLITKOWA:
- nagroda finansowa od Organizatora - GOK im. J. Gniatkowskiego w Poraju, 
GRAND PRIX
Janusz MARCISZ z Poraja - płaskorzeźba pt.: „SPOTKANIE NAD WARTĄ”:
- Wyjazd do Brukseli i Amsterdamu dla laureata i osoby towarzyszącej na zaproszenie Posła do PE – prof. Jerzego Buzka, 
- nagroda dodatkowa ufundowana przez Izabelę Leszczynę – Posła na Sejm RP
- nagroda dodatkowa ufundowana przez Marka Dziubka – Dyrektora Śląskiego Oddziału Doradztwa Rolniczego,

folk16.jpg
Folkloriada to przede wszystkim ogromna różnorodność artystyczna 

Dyrektor placówki Magdalena Ryziuk-Wilk, wręczyła jeszcze jedną nagrodę specjalną – pięciodniowy wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, ale także zwiedzanie Amsterdamu - na zaproszenie prof. Jerzego Buzka, europosła. To ogromne wyróżnienie otrzymała Ewelina Kustra – pracownik GOK Poraj, instruktor ds. działalności podstawowej, od wielu lat zaangażowana w przygotowywanie Folkloriady. 
VII Konkurs Kulinarny „Jurajskie Smaki”:
Także w niedzielę, ale nieco później, w ramach XII Folkloriady odbywał się VII Konkurs Kulinarny „Jurajskie Smaki”.
Jury w składzie: Anna Skorek – technolog żywienia i żywności, Maria Magdalena Gurbała – Sekretarz Gminy Poraj, Monika Mrożek – specjalista Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie oraz Jacek Dyrda – właściciel Pizzerii „Zosieńka” w Żarkach Letnisku, oceniało zgłoszone regionalne przysmaki. Z wielu smakołyków ciężko było wybrać ten najlepszy, ale po gorących obradach jury uzgodniło następujący werdykt:
I MIEJSCE: JOLANTA ZALEGA - Pierś z gęsi w sosie śliwkowo-gruszkowo-żurawinowym z krajanką naleśnikową i buraczkami, nagroda: kupon upominkowy o wartości 500 zł ufundowany przez Powiat Myszkowski,
II MIEJSCE: EWA PSYK - Pączki z serem i ziemniakami, nagroda: kupon upominkowy o wartości 300 zł ufundowany przez Powiat Myszkowski,
III MIEJSCE: ANNA KOWACKA - Pieczeń z dziczyzny w sosie z grzybów leśnych i czarnuszki z parowanymi lanymi kluskami, nagroda: kupon upominkowy o wartości 200 zł ufundowany przez Powiat Myszkowski,
IV MIEJSCE: AGNIESZKA SIWEK - Ciastka ze skwarków o różnych smakach, nagroda: blender ufundowany przez wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poraj – Mariusza Karkochę oraz nagrody od GOK Poraj 
V MIEJSCE: ALICJA HAK - Gołąbki – nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK Poraj 
Wyróżnienia (nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK Poraj): ZOFIA MORAWIEC - Szarlotka, EWA OLEKSIAK - Sałatka zielona z kozim serem, ZUZANNA OLEKSIAK - Zupa pietruszkowa - zapomniana bomba witaminowa. 
V Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych:
Równolegle z konkursem kulinarnym odbywał się V Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych, którego uczestnicy umilali czas zebranej widowni swoim koncertowym repertuarem.
Kapele oceniało Jury w składzie: Marek Toborowicz – muzyk, realizator dźwięku, Roman Kryst – lider Kapeli „Grupa Romana” oraz Elżbieta Jatulewicz – pedagog, instruktor teatralny, wokalistka, lider zespołu „Szalona Piątka Plus”.
Po długich naradach komisja wskazała następujących zwycięzców:
I miejsce: KAPELA CZARNOLESKA
II miejsce: RADOMSKA KAPELA PODWÓRKOWA ,,HALNIACY'' 
II miejsce: KAPELA Z NASZEGO MIASTECZKA 
III miejsce: KAPELA ,, OLD BOBRORZE''
Wyróżnienia: JURAJSKA KAPELA BIESIADNA Z PORAJA, KAPELA LUDOWA Z POLESIA
Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe od Organizatora – Gminnego Ośrodka Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju.

folk6.jpg

Targi Sztuki Ludowej:
XII Fokloriadzie Jurajskiej towarzyszyły również Targi Sztuki Ludowej, na których można było zarówno podziwiać, jak i nabyć wytwory rękodzieła artystycznego twórców z całej Polski, w tym: biżuterię, wyroby z filcu, ceramikę, ozdoby, zabawki i przytulanki, obrusy i haftowane serwety, włóczkowe kapcie i chusty, rzeźby oraz wyroby z wikliny.

folk1.jpgO XII Folkloriadzie Jurajskiej: 
Organizatorem XII Folkloriady Jurajskiej był jak zawsze Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Wójt Gminy Poraj Łukasz Stachera oraz Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki. Do współpracy zaproszono Urząd Gminy Poraj, Powiat Myszkowski, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Myszkowie, OSP z Żarek Letniska oraz Centrum Integracji Społecznej z Poraja. Wszyscy jurorzy ciężko pracujący podczas tegorocznej Folkloriady otrzymali specjalne folkowe FLOWER BOXY, wykonane przez uczestników warsztatu artystycznego Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

folk14.jpg

Dzięki opiece medialnej patronów: Telewizji Orion, Gazety Myszkowskiej, Kuriera Porajskiego, Kuriera Zawierciańskiego, Dziennika Zachodniego, Gazety Częstochowskiej o XIi Folkloriadzie Jurajskiej dowiedziało się wielu zarówno stałych, jak i nowych sympatyków największego folkowego wydarzenia w regionie.
- Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego wydarzenia; sponsorom, współorganizatorom. Gościliśmy zespoły z całej Polski, mogliśmy podziwiać ich artystyczne umiejętności i podziwiać naszą polską kulturę. Cieszę się, że do współpracy udało nam się zaprosić tak wiele podmiotów, a członkowie Honorowej Kapituły po raz kolejny nas nie zawiedli i nie odmówili swojego wsparcia. Dziękuję bardzo serdecznie za wszelką życzliwość i zapraszam na kolejną Folkloriadę, już za rok! Kochani Uczestnicy XII Folkloriady Jurajskiej – to Wy – stworzyliście miłą, rodzinną atmosferę, sprawiliście, że święto folkloru w Gminie Poraj na długo pozostanie w naszej pamięci – dziękujemy!- mówi dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk.

folk4.jpg
 
folk15.jpgfolk2.jpgfolk3.jpgfolk7.jpgfolk8.jpg
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
07
SIE
2018
11257
razy
czytano

1208/4209

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
folk11_208770336.jpg

folk11_208770336.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski