Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 22 sierpnia 2018 roku
w sprawie : zwołania LVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 30 sierpnia 2018 roku o godz. 10.30  LVII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E.P. na Starostę Myszkowskiego.
6.    Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ  w Myszkowie
7.    Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w 2018 roku.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
11.    Przyjęcie protokołów z LV sesji Rady Powiatu z dnia 26 lipca i LVI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 14 sierpnia 2018 roku.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
       Andrzej Jastrzębski
 


24

SIE

2018

60990

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.