Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie : zwołania LIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 września 2018 roku o godz. 10.30  LIX sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Wręczenie medali okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T. K. na Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie.
7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2018 roku.
8.    Informacja Dyrektora na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku.
9.    Informacja na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych i wojewódzkich.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myszkowie Nr XLV/271/2017 z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
15.    Przyjęcie protokołów z LVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 roku i LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 10 września 2018 roku.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
       Andrzej Jastrzębski


Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
21
WRZ
2018
77445
razy
czytano

1207/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski