Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie : zwołania LIX sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 27 września 2018 roku o godz. 10.30  LIX sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Wręczenie medali okolicznościowych Polskiego Związku Wędkarskiego.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Interpelacje i zapytania radnych.
5.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T. K. na Dyrektora SP ZOZ w Myszkowie.
7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2018 roku.
8.    Informacja Dyrektora na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2018 roku.
9.    Informacja na temat przeprowadzonych remontów i napraw dróg powiatowych i wojewódzkich.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Myszkowie Nr XLV/271/2017 z dnia 30 listopada 2017 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka w Myszkowie.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
15.    Przyjęcie protokołów z LVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2018 roku i LVIII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 10 września 2018 roku.
16.    Wnioski i oświadczenia radnych.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
       Andrzej Jastrzębski


21

WRZ

2018

77212

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.