Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Dostępność do posiedzeń Rady Powiatu w Myszkowie

Dostępność do posiedzeń Rady Powiatu w Myszkowie. Rejestracja, publikacja dźwięku i obrazu przebiegu obrad oraz ochrona danych osób uczestniczących

Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz 995 z późn. zm.) w art.8 a przesądza, że działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać z ustaw.

W celu realizacji zasady jawności, obrady Rady Powiatu w Myszkowie są rejestrowane i transmitowane zgodnie z art. 15 ust.1a ustawy o samorządzie powiatowym. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo na sali obrad powinny wiedzieć, że:

•    zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej,
•    dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie,
•    każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenie jawności obrad może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu tylko, gdy przepis ustawy tak stanowi,
•    każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
•    administratorem danych osobowych jest Powiat Myszkowski reprezentowany przez Starostę Myszkowskiego z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Myszkowie. W sprawach ochrony danych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail iod@powiatmyszkowski.pl z inspektorem ochrony danych,
•    zarejestrowany obraz i dźwięk nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1). Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.), art. 18 i 19.

21

LIS

2018

90267

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.