Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie : zwołania II sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018 roku, poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m


zwołać na dzień 5 grudnia 2018 roku o godz. 12.00  II sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6,  z następującym porządkiem obrad :

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
3.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Myszkowskiego.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie na rok 2019.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą przez SP ZOZ.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2019.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/271/2017 roku Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 r
10.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Myszkowskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2018.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2018-2028.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia nazw stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie oraz określenia przedmiotu ich działalności.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
16.    Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu z dnia 22 listopada 2018 roku Rady Powiatu w Myszkowie.
17.    Wnioski i oświadczenia radnych.
18.    Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
  Wojciech Picheta

29

LIS

2018

17270

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.