Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Za nami druga sesja Rady Powiatu VI kadencji. W programie obrad znalazły się m.in. uchwały dotyczące ustalenia składów komisji Rady, wynagrodzenia Starosty Myszkowskiego, rozkładu dyżurów aptek, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Interesująca okazała się także dyskusja poświęcona Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

sesja2.jpg
 
Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Jego treść była obszerna z uwagi na fakt, że sięgała jeszcze poprzedniej kadencji Rady.

Zanim radni rozpoczęli realizację porządku polegającego na przyjęciu uchwał, Starosta przedstawił kilka ważnych spraw, które w ostatnich dniach były poddane rozważaniom. 

Pierwsza z nich to dotyczyła tematu budowy hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie, na którą Powiat Myszkowski może uzyskać dofinansowanie 33% kosztów inwestycji. Starosta przedstawił aktualną sytuację. 

- Budowa hali jest obciążona dosyć znacznie jeśli chodzi o zakres środków finansowych, które muszą być ujęte w budżecie powiatu. Pragnę państwa zapewnić, że nie wycofujemy się z budowy tej hali, wiemy, że to jest bardzo dobry pomysł poprzedniej Rady. Montaż finansowy jest natomiast taki, że dopiero 14 grudnia 2018 roku będziemy mieli wiadomość, czy z programu „Sportowa Polska” uzyskamy 1 mln 145 tys. zł – mówił Starosta Piotr Kołodziejczyk
 
Wypada zaznaczyć, że wniosek był napisany od kwoty 3,5 mln z uwagi na przyjęty pierwotnie kosztorys, stąd kwota dofinansowania stanowiąca 33% kosztów inwestycji wynosi 1 mln 145 tys. zł. 
Jednak sytuacja się skomplikowała. Po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego w drodze przetargu, okazało się, że hala sportowa będzie kosztowała nie 3,5 mln, ale ponad 6 mln zł. To oznacza, że 1,45 mln zł stanowi już tylko ok. 15% kosztów.
 
Starosta podkreślił, że istnieje jednak możliwość złożenia wniosku do programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie budowy hali w przyszłym roku – tym razem już od realnej kwoty 6 mln zł. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wsparcie miałoby rzeczywistą wartość 33% kosztów inwestycji.
 
Starosta poinformował, że wcześniej rozmawiał na temat inwestycji z radnym Rafałem Kępskim i Sebastianem Rucińskim. Zaprosił także do dyskusji w tym temacie wszystkich radnych.
 
Inną sprawą poruszoną przez Starostę była możliwość instalacji urządzeń fotowoltaicznych w myszkowskim Szpitalu w oparciu o dofinansowanie w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

- Mamy szanse na to, aby ewentualnie złożyć jeszcze raz wniosek do RIT na 999 tys. zł  – powiedział Starosta Piotr Kołodziejczyk.

Dodajmy, że poprzednio nie udało się pozyskać dofinansowania w związku ze zbyt małą ilością środków finansowych w RIT.

Wiosną tego roku była podjęta kolejna próba złożenia wniosku na urządzenia fotowoltaiczne – tym razem do RPO w ramach konkursu. Wniosek został przygotowany przez SP ZOZ, lecz nieskutecznie złożony w związku z niewłaściwym użyciem podpisu elektronicznego. Urząd Marszałkowski wniosek ten odrzucił i z tego powodu nie był on rozpatrywany. 
Jest jednak szansa, że ostatecznie urządzenia fotowoltaiczne zostaną zainstalowane w Szpitalu. Do końca kwietnia bowiem istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku, tym razem przez Powiat Myszkowski, w ramach środków RIT. 
 
Sytuacja w SP ZOZ
 
Od dawna sytuacja w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie budzi emocje, związane z kondycją finansową jednostki. Nic dziwnego, że temat ten wywołał ciekawą dyskusję. 

Na obradach nie był niestety obecny dyrektor Khalid Hagar z uwagi na wyjazd do NFZ. Nie zjawił się także asystent. Wypowiadała się natomiast główna księgowa, która przedstawiła sprawozdanie z funkcjonowania jednostki w okresie ostatnich trzech lat, sporządzone przez dyrektora SP ZOZ. Mowa była o inwestycjach, które zostały zrealizowane w tym okresie w szpitalu i przychodniach oraz zakupach sprzętu medycznego i działaniach mających zmniejszyć koszty funkcjonowania.

Następnie gł. księgowa wyjaśniła, że zła sytuacja SP ZOZ związana jest m.in. z szeregiem zmian legislacyjnych, wejściem SP ZOZ do sieci szpitali oraz zmianą formy rozliczeń z kontraktowej na ryczałtową od października 2017 roku. Wzrosły koszty dyżurów i wynagrodzeń dla pracowników i in. 
Jak wynika ze sprawozdania, przychody z kontraktu wzrastają, ale koszty operacyjne rosną szybciej ze względu na wzrost wynagrodzeń i pochodnych, a także odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
 
Wypada dodać, że są to powszechnie znane aspekty, z którymi mają do czynienia wszystkie szpitale, i z którymi muszą sobie radzić, starając się utrzymać poziom finansowania na jak najlepszym poziomie.
 
Tymczasem radnych interesowały sprawy związane z aktualną kondycją finansową jednostki. Jako pierwsza zabrała głos Wiceprzewodnicząca Rady Zdzisława Polak, pytając o stan zadłużenia SP ZOZ oraz o to, dlaczego ze szpitala odchodzą bardzo dobrze wykwalifikowani lekarze. 
- Jak jest tego przyczyna? – pytała radna.

Okazało się, że stan zadłużenia SP ZOZ przekracza 5 mln zł, w tym zawierają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które zostały odroczone na 2019 r. Co do przyczyn opuszczania jednostki przez lekarzy, gł. księgowa zapowiedziała odpowiedź na piśmie w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady Wojciech Picheta poprosił natomiast o uściślenie informacji na temat sytuacji finansowej w kontekście zalegania SP ZOZ z opłatami składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 
- Czyli w roku obecnym nie są na bieżąco płacone składki ZUS-owskie, tak? W jakiej kwocie? – pytał Przewodniczący.

W odpowiedzi gł. księgowa podała kwotę ok. 900 tys. zł. Jak można było usłyszeć, ma to zostać zapłacone, kiedy będzie już nowy kontrakt z NFZ.
Przewodniczący chciał także wiedzieć, czy sytuacja ta dotyczy wyłącznie składek ZUS za 2 miesiące, czy też może istnieć niebezpieczeństwo zalegania ze spłatami za miesiące kolejne. 
W tej chwili to jest za dwa miesiące – padła odpowiedź. Główna księgowa dodała, że nieodprowadzone składki dotyczą sierpnia i września.
 
Interesujące pytanie zadał radny Tomasz Ośmiałowski, który chciał wiedzieć, o ile został obniżony kontrakt z NFZ w stosunku do poprzedniego oraz czy została zwrócona do Funduszu nienależnie pobrana kwota za krew. Kto był odpowiedzialny i czy były z tym związane kary finansowe? Przypomnijmy, że chodzi o sytuację, w której SP ZOZ pobrał krew w zbyt dużej ilości, co wynikało z błędu dotyczącego jednostek objętości.

Odpowiedzi na te pytanie nie padły. Zostaną udzielone na piśmie do końca tygodnia.
 
Uchwały i składy komisji
 
Podczas sesji radni podjęli uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2019, a także w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu, oraz opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów, statków i innych obiektów pływających. Ustalono także miesięczne wynagrodzenie Starosty w kwocie 10.620 zł.
 
Istotnym punktem programu obrad było też ustalenie składów osobowych komisji Rady Powiatu. Przedstawiają się one następująco:
 
Komisja Rewizyjna: 
Marlena Wiśniewska, Anna Socha-Korendo, Dariusz Lasecki (przewodniczący), Dorota Kaim Hagar, Mateusz Kolasa 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Jadwiga Skalec, Andrzej Jastrzębski (przewodniczący), Jakub Grabowski, Mateusz Kolasa, Rafał Kępski
 
Komisja Finansów, Rozwoju i Rolnictwa:
Marlena Wiśniewska (przewodnicząca), Zdzisława Polak, Rafał Kępski, Andrzej Jastrzębski, Jakub Grabowski, Jarosław Kumor, Jolanta Koral, Tomasz Ośmiałowski, Piotr Kołodziejczyk, Mariusz Morawiec, Jadwiga Skalec
 
Komisja Oświaty, Kultury, Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:
Zdzisława Polak, Jadwiga Skalec (przewodnicząca), Sebastian Ruciński, Mariusz Karkocha, Anna Socha Korendo, Dorota Kaim Hagar, Jarosłw Kumor, Jolanta Koral, Tomasz Ośmiałowski, Mateusz Kolasa, Piotr Kołodziejczyk, Mariusz Morawiec, Wojciech Picheta, Janusz Romaniuk

Relacja z sesji pod adresem: http://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=1744
 

06

GRU

2018

54474

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

sesja2_183315277.jpg

Zdjęcie: sesja2_183315277.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.