Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 18 lutego 2019 roku
w sprawie : zwołania V sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 995 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 28 lutego 2019 roku o godz. 9.00  V sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2018.
6.    Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2018.
7.    Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup alkogogli i narkogogli dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 21  grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody a zawarcie kolejnej umowy najmu. 
14.    Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2019 roku Rady Powiatu w Myszkowie.
15.    Wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
17.    Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
  Wojciech Picheta

21

LUT

2019

63491

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.