Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 11 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie : zwołania VIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 18 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00  VIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ślubowanie radnego.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie za rok 2018 oraz przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Myszkowskim.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2018.
8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Kieras na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/20/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028.
15. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu z dnia 28 marca 2019 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady 
Wojciech Picheta
 
 

11

KWI

2019

75524

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.