Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne zaprasza do skorzystania z projektu Early Warning Europe, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.


Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP? 
Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?
W przezwyciężaniu trudnych sytuacji będą Cię wspierać konsultanci i mentorzy - doświadczeni przedsiębiorcy, którzy sami niejeden kryzys mają już za sobą. 
 
Już blisko 600 firm zdecydowało się skorzystać z pomocy oferowanej w ramach projektu Early Warning.
 
Cele projektu Early Warning:
O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych  czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.
 
Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.
 
 
Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:
 
Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).
 
Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).
 
Pomoc odpłatna:
Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego
Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym. 
Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.
 
Najczęstsze problemy z jakim zgłaszali się do projektu Earlu Warning przedsiębiorcy: problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań, strategii rozwoju. 
 
 
Korzyści dla właścicieli firm, jakie wynikają z uczestnictw w projekcie Early Warning 
• konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą,
• bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców,
• zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa,
• nowy impuls do działania
 
Źródło finansowania projektu Early Warning
Grant UE (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME) oraz dotacja celowa 
 
Termin realizacji
Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.
 
Dodatkowe informacje:
Projekt realizuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne.
 
Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz https://ffr.pl/pl/ewe/ lub dzwoniąc pod numer telefonu 664-316-709. 
 

14

MAJ

2019

29145

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.