Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 17 lipca 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 25 lipca 2019 roku o godz. 9.00  XIII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Powiat Myszkowski, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XI/70/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Myszków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XI/71/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Żarki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasadności organizacji powiatowych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028. 
15. Przyjęcie protokołów z XI sesji Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2019 roku i z XII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2019 roku. 
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady 
  Wojciech Picheta
 
 

19

LIP

2019

11998

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.