Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 14 sierpnia 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 22 sierpnia 2019 roku o godz. 9.00  XIV sesję Rady Powiatu                               w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego                 w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Myszkowskiego w 2018 roku 
7. Informacja o stopniu przygotowania, zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych uchwalonych przez Radę Powiatu na 2019 rok 
8. Analiza ekonomiczno – finansowa za I półrocze w SP ZOZ w Myszkowie 
9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2018
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019 – 2028. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Myszkowskiego 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  realizację tych zadań w 2019 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/311/2018 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach prowadzonych przez powiat myszkowski.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Myszkowski.
17. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 lipca 2019 roku 
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
20. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Picheta
 

19

SIE

2019

27993

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.