Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

PROJEKT „NOWE PERSPEKTYWY DLA MŁODYCH!”

Projekt realizowany jest przez RECON Consulting Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Social media/Fanpage
@noweperspektywydlamlodych

Wsparcie adresowane jest do:
• osób niepracujących (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w PUP), które nie uczą się w trybie dziennym i nie szkolą ze środków publicznych (do 4 tyg. przed rozpoczęciem udziału w projekcie);
• osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe (umowa o pracę lub inna forma zatrudnienia na czas określony, który upływa do 31.12.2020 r. lub nie trwa dłużej niż 6 miesięcy) oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w miesiącu poprzedzając miesiąc przed przystąpieniem do udziału).
Ponadto, Kandydaci muszą spełniać warunki:
• wiek od 18 do 29 lat,
• zamieszkiwanie na terenie Woj. Śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
Wsparcie obejmuje:
• indywidualne poradnictwo zawodowe (obowiązkowo - 4h/os.).
• szkolenia zawodowe (np.: pracownik biurowy, obsługa klienta i techniki sprzedaży, młodszy księgowy, zarządzanie zasobami ludzkimi) - 4-7 dni/grupa [40-70h szkoleniowych (w zależności od tematyki)]. 
• szkolenia komputerowe jako uzupełnienie szkoleń zawodowych (np. Photoshop, Word, Excel) - 
3-4 dni [30-40h szkoleniowych (w zależności od tematyki)].
• interpersonalne („miękkie”) - 2 x szkolenia/grupa - 4 dni [30h szkoleniowych]
• coaching indywidualny (średnio 4h/os.).
• indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 6h/os.).
• 3-miesięczny staż zawodowy (ok. 1.000,00 zł netto/miesiąc/os.) lub zatrudnienie subsydiowane na 
3 miesiące (ok. 2.100,00 zł netto/miesiąc/os.). Po 3 miesiącach dofinansowania/refundacji umowa o pracę na co najmniej ½ etatu na kolejne 3 miesiące.
W ramach szkoleń zapewniamy:
• lunch,
• stypendium szkoleniowe (ok. 6,78 zł/h netto),
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż (do wysokości biletów komunikacji miejskiej).
Zajęcia organizowane dla grup 10-12-osobowych.
Przykładowa ścieżka wsparcia:
Szkolenie: 140 godzin szkoleniowych (45 min.) to ok. 950,00 zł netto stypendium za 100% obecności na szkoleniach.
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (4h zegarowe/os.)
2. Szkolenie „Pracownik administracyjno-biurowy” (70h szkoleniowych - 7 dni) ok. 475,00 zł netto stypendium za 100% obecności 
3. Szkolenie „Word” i „Excel” (40h szkoleniowych - 4 dni) ok. 270,00 zł netto stypendium za 100% obecności
4. Szkolenie „Radzenie sobie ze stresem” (15h szkoleniowych - 2 dni) ok. 100,00 zł netto stypendium za 100% obecności
5. Szkolenie „Zarządzanie czasem” (15h szkoleniowych - 2 dni) ok. 100,00 zł netto stypendium za 100% obecności
6. Coaching indywidualny (4h zegarowe /os.)
7. Pośrednictwo pracy (do wykorzystania 6h zegarowych /os.)
8. 3 miesięczny staż zawodowy lub 3 miesiące zatrudnienia subsydiowanego (refundacja kosztów wynagrodzenia pracodawcy)
 

03

WRZ

2019

22190

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.