Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 19 września 2019 roku
 
w sprawie : zwołania XV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 26 września 2019 roku o godz. 8.00 XV sesję Rady Powiatu                               w Myszkowie, która odbędzie  się w sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego                 w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za I półrocze 2019 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania 
9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia i zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2019               z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2019. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2019-2020.
17. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu z dnia 22 sierpnia 2019 roku .
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Picheta
 

20

WRZ

2019

42335

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.