Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 24 marca 2020 roku
 
w sprawie : zwołania XXI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 511)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 31 marca 2020 roku o godz. 10.00  XXI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie  się w  sali sesyjnej w budynku Starostwa  Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
6. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Branżowej szkoły II stopnia w Myszkowie oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia oddziału przygotowania wojskowego w Technikum Nr 1 w Myszkowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności przypadającej Powiatowi Myszkowskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2020 – 2033.
14. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu z dnia 26 lutego 2020 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych                  w okresie międzysesyjnym.
17. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta
 

24

MAR

2020

95879

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.