Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Tarcza antykryzysowa - nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie od dnia 29.04.2020 r. do dnia 12.05.2020 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych w myśl art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.).

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub platformę ePUAP: PUPMyszkow/SkrytkaESP

Ze względu na obecną sytuację wynikającą z ogłoszenia w kraju stanu epidemii oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne klientów i pracowników Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie rekomenduje składanie wniosków w postaci elektronicznej. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku złożenia dokumentów w wersji papierowej wnioskodawca będzie zobowiązany do osobistego stawienia się w Urzędzie celem podpisania umowy.
Wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Formularze Wniosków o dofinansowanie, Zasady ubiegania się o środki na uzyskanie dofinansowania oraz dokumenty informacyjne znajdują się w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" - „Tarcza antykryzysowa COVID-19

WAŻNE!
Przed wypełnieniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"
Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na cz. III pkt. 4 i 5 ww. Zasad

Informacje na temat przedmiotowej formy wsparcia można uzyskać klikając tutaj lub pod numerem telefonu: 784 087 346

tarcza.png

29

KWI

2020

63702

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

tarcza_155679859.png

Zdjęcie: tarcza_155679859.png

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.