Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego

W Starostwie Powiatowym odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego z udziałem przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Forum zostało powołane uchwałą Zarządu Powiatu. 

Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się uczestniczyć w pracach forum reprezentują poszczególne szkoły, ale również całe swoje środowisko. Ich obecność dowodzi umiejętności szerokiego i perspektywicznego widzenia rzeczywistości oraz poczucia odpowiedzialności za to, jak w przyszłości będzie wyglądać nasze najbliższe otoczenie. Są pełni zapału i gotowi do podejmowania wyzwań. 

W pierwszym posiedzeniu Forum uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych – Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Picheta, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Romaniuk – który jest jednocześnie opiekunem Forum Młodzieży, Członek Zarządu Jolanta Koral, Radny Powiatu Mateusz Kolasa, Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska.

Na spotkanie przybyli uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie, Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie, Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach, Zespołu Szkół w Koziegłowach – wraz ze swoimi opiekunami. Siedemnaścioro młodych, aktywnych ludzi podjęło się zadania prowadzenia działalności w pierwszej kadencji Forum.
Jak mówi regulamin - Forum jest reprezentacją uczniów publicznych szkół ponadpodstawowych, które prowadzą działalność na terenie Powiatu Myszkowskiego.

Forum będzie reprezentować interesy młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych i pozarządowych. Zapewni możliwość uczestnictwa młodych osób w procesie podejmowania decyzji wpływających na jakość edukacji w Powiecie Myszkowskim. Niewątpliwie ogromną zaletą działania w Forum jest kształtowanie postaw demokratycznych i obywatelskich wśród młodzieży.
Pierwsze posiedzenie otworzył Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, który poinformował, że z inicjatywą utworzenia Forum wystąpił Zarząd Powiatu i podziękował wszystkim za podjęcie tej trudnej aktywności, jak również przedstawił pierwsze projekty. 

- Drzemie w was młodzieńcza energia, jesteście zmotywowani i odpowiedzialni. Myślę, że nasza współpraca będzie przebiegać bardzo sprawnie i że wspólnie podejmiemy wiele cennych inicjatyw. Mamy już kilka pomysłów, które możemy wspólnie realizować. Pierwszy z nich to stworzenie propozycji logotypu Powiatu Myszkowskiego. Zamierzamy zorganizować konkurs w tym zakresie i wierzymy, że możecie mieć znakomite pomysły. Ponadto zamierzamy przeprowadzić konkurs z zakresu wiedzy o samorządzie. Dzięki temu wy oraz wasze koleżanki i koledzy będziecie mieli możliwość poznać wiele aspektów działania w sferze samorządowej, również od strony technicznej. Kolejna rzecz to organizacja konkursu fotograficznego o Powiecie Myszkowskim. Pamiętajmy również, że przed nami rocznica jednego z powstań narodowych, więc zamierzamy również przeprowadzić konkurs poświęcony temu wydarzeniu. Wasza pomoc jako Forum będzie dla nas bardzo ważna – podkreślił Starosta Piotr Kołodziejczyk.

Formalnym opiekunem Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego został Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Romaniuk. Zwracając się do młodzieży, zaapelował o aktywność, przekonując, że działalność w ramach młodzieżowej struktury przyniesie swoje owoce w przyszłości.

- Celem powołania takiego forum było wyłonienie spośród młodzieży grupy, która będzie głosem swoich kolegów i koleżanek. Bardzo cieszymy się, że tu jesteście i zachęcamy was do jak największej aktywności. Bądźcie osobami szczególnie wrażliwymi na głos grup, które reprezentujecie. To, czego możecie od nas oczekiwać, będziemy się starali w toku naszych spotkań omawiać i precyzować. Już dziś dysponujecie znaczącą wiedzą, w którą jesteście zaopatrywani przez nauczycieli w waszych szkołach, rodziców i swoje środowiska. Już za kilka lat będziecie mogli uczestniczyć w wyborach jako kandydaci, a co za tym idzie będziecie mogli współdecydować w ważnych sprawach, a to jest bardzo odpowiedzialna rzecz. Będziemy się starali pomóc wam przygotować się do tego, ale również zamierzamy korzystać z waszych pomysłów. Chcę, żebyście nigdy nie tracili wiary, że można przenosić góry i robić rzeczy ważne. Ale żeby robić rzeczy ważne, trzeba zacząć od spraw codziennych i podstawowych – powiedział Wiceprzewodniczący Janusz Romaniuk. 

Do pracy i kontaktu z Radą Powiatu zachęcił młodych Przewodniczący Rady Wojciech Picheta, który podziękował za tak liczną reprezentację.

- Cieszę się, że ta cenna inicjatywa została zrealizowana i że będziecie mogli swoją młodością, energią i zapałem wspierać nasze działania. Jesteśmy oczywiście do waszej dyspozycji. Biuro Rady Powiatu mieści się na czwartym piętrze. Jeżeli macie jakieś pomysły lub pytania, możecie tam przychodzić i dopytywać o wszystko, jak również spotykać się w celu omówienia istotnych dla Forum spraw. Pokój prezydialny jest do waszej dyspozycji. Życzę wam, abyście byli zadowoleni i spełnieni, reprezentując młodzież Powiatu Myszkowskiego i żeby dawało to wam wiele satysfakcji – życzył młodzieży Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Picheta.

Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska zwróciła uwagę na aspekt związany z odpowiedzialnością przed resztą społeczności uczniowskiej. Od tej chwili członkowie Forum będą zabierali głos w imieniu szerokiej grupy młodych osób.

- W szkołach zostaliście wybrani przez wasze koleżanki i kolegów. Teraz stoi przed wami trudne, ale ważne zadanie. Będziecie reprezentować zainteresowania, pomysły i różnorodne potrzeby młodzieży. Wasi rówieśnicy wam zaufali, więc jesteście wyjątkowi – zapewniła Sekretarz Powiatu Krystyna Jasińska.

W składzie Forum znalazło się siedemnaścioro uczniów. Każda szkoła ponadpodstawowa z Powiatu Myszkowskiego ma swoją reprezentację, proporcjonalną do liczby uczniów w danej placówce.
Poszczególne szkoły reprezentują:
Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie: Daniel Czyż, Judyta Kukla, Karolina Matyja, Paulina Tylkowska, Wiktoria Podsiadlik. Opiekunem grupy jest Anna Stelmach.
Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie: Nikola Pęczek, Monika Będkowska. Opiekunem grupy jest Barbara Wróbel.
Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie: Zuzanna Gil, Igor Kowalski, Wiktor Madej, Iwona Gołuchowska. Opiekunem grupy jest Karolina Mizera.
Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach: Jakub Wójcik, Julia Szczepańczyk, Milena Morawiec, Daniel Sumorowski. Opiekunem grupy jest Małgorzata Skinder.
Liceum Ogólnokształcące w Koziegłowach: Wiktoria Gil, Mateusz Firek. Opiekunem grupy jest Magdalena Matyja.

Ważnym punktem spotkania był wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Forum Młodzieży. 
Uczestnicy otrzymali przygotowane wcześniej karty do głosowania, które później, po oddaniu głosu, wrzucali do urny wyborczej. 
Młodzież na Przewodniczącego wybrała Jakuba Wójcika z Zespołu Szkół w Żarkach. Wicerzewodniczącym został Mateusz Firek z Liceum Ogólnokształcącego w Koziegłowach. Sekretarzem wybrano Nikolę Pęczek z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie.
Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego będzie spotykać się nie rzadziej niż raz na pół roku. Decyzje Forum będą zapadały przez podejmowanie uchwał, które będą zapadać zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Forum. Z każdego posiedzenia sporządzony będzie protokół.

02

PAŹ

2020

1112

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.