Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program Ochrony Środowiska - konsultacje społeczne

Zapraszamy do konksutlacji społecznych Programu Ochrony Środowiska. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.920), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z poźn. zm.) oraz art. 39, art. 40  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)
Starosta Myszkowski informuje o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2024-2027”.

Projekt został skierowany do konsulatcji społecznych.

Projekt jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myszkowie pod adresem https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=1906 .

15

PAŹ

2020

524

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.