Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rekordowa suma środków zewnętrznych dla Powiatu Myszkowskiego

Na przestrzeni ostatnich lat Powiat Myszkowski pozyskiwał środki zewnętrzne, dzięki którym mogły mieć miejsce ważne inwestycje. Pod tym względem najlepiej przedstawia się rok 2020, w którym kwoty pozyskane i przekazane do planowania zadań inwestycyjnych okazały się bardzo wysokie. Łączna suma środków rządowych i unijnych to aż 37 348 744 zł. Jest to więcej niż w ciągu minionych pięciu lat razem wziętych i najwięcej w historii Powiatu Myszkowskiego. To oznacza, że w samym 2020 roku Powiat Myszkowski pozyskał więcej zewnętrznych pieniędzy niż przez okres równy całej kadencji. 

Działania Zarządu Powiatu ze starostą Piotrem Kołodziejczykiem na czele wynikają z zasady, że podstawą przyszłego powodzenia jest dzisiejsze gospodarowanie. Pozyskane w ubiegłym roku środki stanowią więc istotną część działań o charakterze długofalowym. Zarówno w roku 2019, jak i wyjątkowym ze względu na pandemię roku 2020 inwestycje powiatowe osiągnęły wysoki poziom, natomiast środki pozyskane w ostatnich miesiącach pozwolą na pomnożenie tych wyników.

Powiat Myszkowski w dziedzinie pozyskiwania środków zewnętrznych jest niezwykle skuteczny. W minionym roku mieliśmy do czynienia z rekordową sumą pieniędzy, jaka wzmocniła powiatowy budżet. Będzie ona przeznaczona na zadania w zakresie budowy i remontów dróg, inwestycji w sferze ochrony zdrowia i szkolnictwa średniego oraz działania bieżące w ramach wieloletniej prognozy finansowej. Są to więc środki rozłożone na kilka lat. Wszystkie te inwestycje oznaczają wzrost jakości życia na terenie Powiatu Myszkowskiego. 
Poprawa powiatowej sieci drogowej, lepsza jakość usług medycznych, start młodzieży w dorosłe życie, programy dla osób bezrobotnych – są to dziedziny, w których stałe podnoszenie standardów przynosi trwałe owoce.

- Pozyskiwanie środków spoza budżetu powiatu ma ogromne znacznie w polityce inwestycyjnej każdego samorządu. O powodzeniu tych działań decyduje różnorodność źródeł pozyskiwania. Wsparcie zewnętrzne nie musi oznaczać wyłącznie środków unijnych lub rządowych, może to być także pomoc wynikająca ze współpracy z innymi samorządami. Dlatego w naszych działaniach kierujemy szereg wniosków o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa, korzystamy z programów rządowych i unijnych, ale również finansujemy inwestycje w ramach aktywnego współdziałania z gminami naszego powiatu. Taka różnorodność działań prowadzi do najbardziej efektywnego wykorzystania możliwości, jakimi dysponuje samorząd powiatowy. W roku 2020 skorzystaliśmy z rządowych funduszy w skali, która pozwoli na bardzo zaawansowane przedsięwzięcia inwestycyjne - mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Na potwierdzenie słów Starosty należy podkreślić, że w roku 2020 budżet Powiatu Myszkowskiego został wsparty środkami z budżetu państwa i Unii Europejskiej m.in. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji, środków w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, a także wsparcia gmin.

Warto porównać wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych przez Powiat Myszkowski na przestrzeni minionych lat: 

2020 – 37 348 744,03 zł
2019 – 5 744 958,28 zł
2018 – 9 334 327,83 zł
2017 – 7 118 027,07 zł
2016 – 5 133 667,10 zł

2015 - 4 022 726, 67 zł

Jak widać z powyższego zestawienia, wysokość pomocy zewnętrznej dla Powiatu Myszkowskiego w roku 2020 jest rekordowa. W dużej mierze za sprawą środków państwowych w ramach specjalnych funduszy rządowych. Z samego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest to 26 829 214 zł. Pozostałe prawie 11 milionów pochodzi z UE i budżetu państwa.
Warto zaznaczyć, że w roku 2020 pomoc gmin sięgnęła 1 022 618 zł, co również jest wynikiem wyższym, aniżeli w minionych latach.

W oparciu o tak duże wsparcie Powiat Myszkowski może podejmować działania inwestycyjne w zakresie znacznie większym niż wcześniej. Wielomilionowe dofinansowania pozwalają na swobodne i szeroko zakrojone planowanie inwestycyjne. Podkreślmy, że środki, jakie w roku 2020 wsparły budżet powiatowy, są większe niż środki z poprzednich pięciu lat razem wziętych.

08

STY

2021

402

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.