Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego

Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie:

I. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnik integracji i budowy tożsamości lokalnej i regionalnej społeczności Powiatu Myszkowskiego.

II. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Upowszechnianie zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego i sportu poprzez organizację i wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Termin składania ofert: 10.02.2021 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 roku na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosi łącznie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 roku na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi łącznie 40,000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Myszkowskiego, zakładka „Komunikaty ogłoszenia obwieszczenia- otwarte konkursy ofert”
https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?a=13198

20

STY

2021

183

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.