Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Postanowienie Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie : zwołania XXXI sesji Rady Powiatu w Myszkowie
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
postanawiam zwołać na dzień 28 stycznia 2021 roku o godz. 9.00 XXXI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020 (referuje Przewodniczący Komisji - Starosta Myszkowski)
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Myszkowie na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia logo Powiatu Myszkowskiego oraz zasad jego używania.
11. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2020 roku.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
14. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

22

STY

2021

508

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.