Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Program Sportowa Polska 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza „Program Sportowa Polska 2021”. Jest to program rozwoju, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie w dziedzinie lokalnej infrastruktury sportowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych prowadzące działalność w dziedzinie sportowej, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną, spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 31 marca 2021 r. Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem:http://https://wnioski.msit.gov.pl/
Szczegółowe informacje na temat programu znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowa-polska--edycja-2021?fbclid=IwAR2azbck_ssAD3sA4VViOOPjnJjmC5JVKsutYzrMuh4axmjZozI8epiltIQ

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych. W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego realizacji kilku zadań należących do tej samej grupy inwestycji (np. 2 boiska przy 2 różnych szkołach lub remont dwóch różnych obiektów, użytkowanych przez różne kluby).  

Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy: 

1. Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej.  
W tej grupie zadań inwestycyjnych, dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem itp. Katalog zadań inwestycyjnych, możliwych do dofinansowania w ramach tej grupy zadań, obejmuje w szczególności:  
• budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznych lub hal sportowych;
• budowę boisk;
• budowę kortów tenisowych i badmintonowych;  
• budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych;
• budowa kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych;
• przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych.  

2. Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym.  

W ramach tej grupy zadań inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu. Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności:  

• sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe);   
• kryte pływalnie; 
• kryte lodowiska stałe oraz tory lodowe;  
• boiska sportowe;  
• kompleksy lekkoatletyczne;  
• korty tenisowe i badmintonowe;  
• przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie;  
• tory kolarskie, wrotkarskie;  
• sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie;  
• strzelnice sportowe, tory łucznicze;  
• obiekty dla sportów jeździeckich;  
• zaplecza szatniowo-sanitarne dla ww. obiektów.

3. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.  
W trzeciej grupie zadań inwestycyjnych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę obiektów, dających możliwość tworzenia warunków do rozwoju sportów olimpijskich, uwzględniających jednocześnie preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej. W ramach tej grupy możliwe jest również pozyskanie środków na przebudowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, o ile nie służą w przeważającym zakresie klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań. Zadania inwestycyjne, o których dofinansowanie można ubiegać się w ramach ścieżki dotyczącej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, to w szczególności:  
• budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych;  
• budowa krytych lodowisk  
• budowa krytych pływalni  
• budowa wielkich boisk do gier zespołowych;  
• budowa kompleksów lekkoatletycznych  

Ponadto w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie pozostałych obiektów sportowych, takich jak: boiska inne niż wcześniej wymienione, hale tenisowe, strzelnice sportowe i tory łucznicze czy też obiekty dla sportów jeździeckich. Przewiduje się również możliwość dofinansowania siłowni plenerowych oraz sprawnościowych placów zabaw pod warunkiem, że stanowić one będą integralną część zakresu infrastruktury sportowej (np. boiska, sportowego, obiektu kubaturowego, infrastruktury lekkoatletycznej), a nie odrębne zadanie w ramach wniosku. Obiekty powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom.

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
16
LUT
2021
700
razy
czytano

755/4304

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski