Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiat Myszkowski z dofinansowaniem na ważne inwestycje!

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk podpisał wspólnie z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem umowy dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej Cyków-Krusin, przebudowę wiaduktu drogowego w Kotowicach oraz wsparcie w zakresie nowych publicznych linii autobusowych. Jak podkreśla Starosta, dzięki otwarciu 4 nowych linii, udało się skomunikować łącznie 47 miejscowości w powiecie.

Dla Powiatu Myszkowskiego pozyskanie środków z programów pomocowych ma ogromne znaczenie. Obok inwestycji drogowych, bardzo ważne jest dla mieszkańców uruchomienie dodatkowych linii autobusowych, co znacznie poprawia komunikację publiczną w całym powiecie.

Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy i Miasta Koziegłowy. Umowy na inwestycje gminne podpisali także przedstawiciele Burmistrz GiM Koziegłowy Jacek Ślęczka i Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska i Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka.

Starosta Myszkowski podpisał umowy na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z których zrealizowane będą:
- przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713 nad torami PKP w Kotowicach wraz z chodnikiem. Całkowita wartość tego zadania wynosi 5.886.023,30 zł, w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 3.237.312,81 zł. Jego realizacja będzie przebiegać w latach 2021-2022, a przedmiotem będzie przebudowa 0,884 km drogi powiatowej

- przebudowa drogi powiatowej nr 2312 w relacji Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej w miejscowości Cynków.
Całkowita wartość zadana wynosi 2.454.154,24 zł, w tym dofinansowanie z RFRD wynosi 1.349.784,83 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.104.369,41 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku. Przebudowa drogi polegać ma na budowie chodnika z betonowej kostki brukowej o długości 932 m, wykonaniu poszerzenia jezdni do jednolitej szerokości 5,50 m o pełnej konstrukcji, wykonaniu nowej warstwy wiążącej i ścieralnej, przebudowie i ujednoliceniu zjazdów indywidualnych i publicznych oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego drogi na długości 1430 m.

Środki na rozwój komunikacji publicznej w Powiecie Myszkowskim to wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Starosta Piotr Kołodziejczyk i Wojewoda Jarosław Wieczorek podpisali umowę dofinansowania w wysokości 837 tys. zł. Dzięki temu Powiat Myszkowski jest obecnie organizatorem 6 linii autobusowych, na których wykonuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej.

- Gdyby nie środki zewnętrzne i montaż finansowy, trudno byłoby wykonać jakąkolwiek inwestycję drogową. A przecież środki te pochodzą nie tylko z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, ale również z Funduszu Inwestycji Lokalnych, dzięki któremu wkład dla samorządów istnieje, więc nie musimy wydawać środków ze swoich budżetów. Bardzo ważnym jest także Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, ponieważ dzięki pozyskanym z niego środkom udało się nam skomunikować 47 miejscowości w Powiecie Myszkowskim. To wyraźnie ukazuje, do ilu mieszkańców jesteśmy w stanie dotrzeć- podkreślił Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Wojewoda Jarosław Wieczorek pogratulował wszystkim przedstawicielom samorządów, które zyskały wsparcie i podkreślił rolę rządowych programów.

- Warto powiedzieć o dwóch programach, które tutaj dzisiaj będą miały materializację w postaci podpisanych umów. Z jednej strony to niezmiernie ważny fundusz drogowy. Od 2016 roku ponad pół miliarda zł trafiło na rozwój dróg lokalnych w województwie śląskim. Środki te zostały zainwestowane w rozwój dróg gminnych i powiatowych. Powiat Myszkowski to jest ponad 20 mln zł dotacji rządowych w ciągu ostatnich 3 lat w ramach tego programu. Dziś można zaobserwować, jak wiele się zmienia. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej dróg lokalnych można było przebudować lub wybudować na nowo. Drugą częścią dzisiejszej uroczystości jest umowa w ramach funduszu autobusowego, który ma pomóc w zapewnieniu dostępności komunikacyjnej wielu obszarów. To niesłychany ważny fundusz. Aby gospodarka mogła się rozwijać i można było realizować społeczne aktywności, potrzebna jest sprawna i dobra komunikacja- mówił Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, który podziękował Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwidze Wiśniewskiej i Posłowi na Sejm RP Mariuszowi Trepce oraz samorządowcom za dobrą współpracę, komunikację i przekazywanie informacji o potrzebach społeczności lokalnej, co determinuje stronę rządową do działania. Jak podkreślił Wojewoda, bez tego takiej współpracy trudno byłoby zbudować odpowiedni program na miarę oczekiwań społecznych.

Obecna na uroczystości Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska podziękowała za wsparcie, z którego najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy gmin w Powiecie Myszkowskim. Podkreśliła znaczącą rolę tego rodzaju inwestycji, w których zauważa się potrzeby lokalne.

- Cieszę się razem z mieszkańcami Powiatu Myszkowskiego, że te ważne potrzeby inwestycyjne będą realizowane. Cieszymy się z każdego przedsięwzięcia tego typu, ale warto wspomnieć o moście w Kotowicach. Szczególnie nam na tym zależało, żeby ta inwestycja została sfinalizowana z uwagi na bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Dziękuję panu Wojewodzie, że zauważa potrzeby naszego powiatu. Ważne jest także przywracanie ruchu autobusowego, mieszkańcy często informowali o takich potrzebach. Ich zaspokojenie jest możliwe, kiedy umie się współpracować, a przede wszystkim je dostrzegać- powiedziała Europoseł Jadwiga Wiśniewska, zaznaczając, że działania te służą podniesieniu poziomu życia w Powiecie Myszkowskim, oraz że obecnie małe miejscowości mają szanse na rozwój.

Poseł na Sejm Mariusz Trepka wyraził wdzięczność za zauważenie potrzeb Powiatu Myszkowskiego i całego Subregionu Północnego.

- Chcemy, aby takie małe miejscowości, gminy jak Koziegłowy, jak Powiat Myszkowski, który nie jest dużym powiatem miały możliwości rozwoju. Pan Wojewoda docenia wnioski składane przez powiat i gminy. Bardzo dziękuję, że tak doniosła uroczystość podpisania umów mogła się tu odbyć- dodał Poseł Mariusz Trepka.

Inwestycje z zakresu szeroko rozumianej komunikacji, przewozów publicznych z pewnością przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu Myszkowskiego.
Warto podkreślić, że w latach 2019-2020 wysokość dofinansowania ze środków RFRD dla powiatu myszkowskiego wyniosła 13,5 mln zł.

21

CZE

2021

537

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.