Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zarząd Powiatu z absolutorium za wykonanie budżetu 2020

Rada Powiatu przyjęła uchwałę za udzieleniem absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu w roku 2020. Były to najważniejsze punkty dzisiejszego posiedzenia. Radni podkreślali ogromną ilość pozyskanych środków zewnętrznych, dzięki którym można było zrealizować szereg ważnych inwestycji. Zrealizowanie budżetu to niewątpliwy sukces Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka i całego Zarządu Powiatu. W czasie sesji radni dyskutowali nad przedstawionym na sesji raportem o stanie powiatu, zatwierdzili także sprawozdanie finansowe.

Realizacja budżetu w 2020 roku, pomimo trudnej sytuacji z powodu pandemii, okazała się najzupełniej niezwykła z uwagi na rekordowy wynik finansowy. Przede wszystkim udało się pozyskać olbrzymią ilość środków zewnętrznych i podjąć decyzje inwestycyjne ważne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców.

- Rok 2020 był bardzo trudny, ale myślę, że budżet zrealizowaliśmy z nawiązką. Nigdy nie było tak, abyśmy rozpoczynali jakąś inwestycję nie mając dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Pragnę podkreślić, że korzystamy ze środków zarówno rządowych, jak i unijnych bądź pochodzących z konkursów ogłaszanych przez inne instytucje, np. PRON lub program Aktywni w Powiecie. Dofinansowanie do budowy hali w ZS nr 1 udało się pozyskać z dwóch źródeł, współpracowaliśmy aktywnie z gminami w naszym powiecie, co też wpłynęło na efektywną realizację zadań. Można powiedzieć, że to, co zaplanowaliśmy na 5 lat, zrealizowaliśmy w 2,5 roku. W szpitalu w 2019 otworzyliśmy kardiologię, a teram mamy też OIOM. To już jest w naszym powiecie, możemy składać dokumenty na kontrakt – mówił Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, dziękując radnym za współpracę i za to, że nieraz zgadzali się z trudnymi decyzjami, jakich wymagała realizacja budżetu.

Zrealizowane w ubiegłym roku przez Powiat Myszkowski dochody wyniosły 103 175 771,40 zł, co jest osiągnięciem rekordowym w wieloletniej historii naszego powiatu. Wydatki zamknęły się w kwocie 83 931 498,29 zł – kwota, która również jest bez precedensu w porównaniu za latami poprzednimi.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku uzyskane dochody Powiatu Myszkowskiego stanowiły aż 126,27% dochodów zaplanowanych w budżecie.

Rok 2020 zamknął się nadwyżką w wysokości aż 19 244 273,11 zł, a osiągnięty wynik finansowy stanowi 26 225 500,34 zł.

Zarząd Powiatu – Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Członkowie Zarządu Jolanta Koral, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski, zrealizowali największy budżet w dotychczasowej historii Powiatu.

Wyniki te to w ogromnej mierze efekt pozyskania ogromnych środków zewnętrznych, jakich które łącznie stanowią sumę: 37 348 744,03 zł. Takiego dofinansowania Powiat Myszkowski w ciągu jednego roku jeszcze nie otrzymał. Są to środki pochodzące z rozmaitych źródeł, np. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ponad 26 milionów zł – realizacja w latach 2020 i 2021), z Funduszu Dróg Samorządowych (ponad 4,7 miliona zł), z Unii Europejskiej (ponad 2,5 mln zł), z budżetu państwa (ponad 1,7 mln zł), z budżetów gmin powiatu (ponad 1 mln zł), ze środków PFRON (ponad 188 tys. zł).

W roku 2020 Powiat Myszkowski przeprowadził szereg inwestycji, takich jak np.: zakończenie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Myszkowie, na którą udało się pozyskać środki zewnętrzne w wysokości 2,5 mln zł z programu Sportowa Polska, termomodernizacja budynku ZS nr 2 na Będuszu, utworzenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym, zakup olbrzymich ilości sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ.

W dziedzinie inwestycji drogowych Powiat Myszkowski zrealizował:

  • przebudowę drogi powiatowej nr 1715 S w Myszkowie (Nierada) wraz z przebudową mostu i robotami na przepuście
  • przebudowę drogi nr 2311 S na odcinku 2430 m między Mzykami a drogą wojewódzką nr 789
  • przebudowę drogi powiatowej nr 3804 S na odcinku 2271 m z Myszkowa (ul. Pińczycka) do Huty Starej
  • budowę chodnika w ciągu DP nr 3212 S w Cynkowie w ramach przebudowy drogi
  • przebudowę DP nr 1012 S na odcinku 1000 m od Gęzyna do Poraja oraz na odcinku 950 m od ul. Jasnej w Poraju wraz z przebudową mostu nad Wartą.

Są to ważne inwestycje drogowe, który łączny koszt wyniósł 11 244 340,96 zł.

To tylko część działań prowadzonych przez Powiat Myszkowski w poprzednim roku budżetowym, realizowano bowiem szereg działań z zakresu edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, transportu publicznego, nieodpłatnej pomocy prawnej, przeciwdziałaniu bezrobociu itp.

Szczegółowe informację o naszym powiecie w roku 2020 można znaleźć w przedstawionym przez Sekretarz Powiatu Krystynę Jasińską „Raporcie o stanie Powiatu Myszkowskiego za rok 2020”. Jest to obszerny, a zarazem szczegółowy i rzetelny dokument, w pełni zaakceptowany przez radnych, którzy podkreślali, jego wyczerpującą treść.

O tym, jak znakomitymi wynikami może pochwalić się Zarząd świadczy poparcie radnych. W głosowaniu nad absolutorium za wykonanie budżetu w 2020 roku 15 radnych głosowało poparło zarząd, przeciw przyjęciu uchwały było zaś 3 radnych.

Pełne poparcie natomiast uzyskało sprawozdanie finansowe, które jednoznacznie wskazuje, że kondycja powiatu w tym zakresie jest bardzo dobra. Cały rok zakończył się nadwyżką w kwocie ponad 19 mln zł.

Miniony rok, choć trudny z uwagi na pandemię, zakończył się dla Powiatu Myszkowskiego nad wyraz dobrze. Po raz pierwszy w historii dochody przekroczyły 100 mln zł, w czym ogromna zasługa pozyskanych środków.

Wszystkie transmisje z sesji Rady Powiatu można oglądać pod adresem: https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=1744

25

CZE

2021

359

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.