Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Relacja z Dożynek Powiatowo-Gminnych 2021 r.

Koziegłowy były w tym roku gospodarzem dożynek Powiatowo-Gminnych, które każdego roku przygotowują Powiat Myszkowski i gmina, w której ma miejsce uroczystość. W ubiegłym roku obrzędy Święta Plonów nie mogły się odbyć ze względu na pandemię. Tym razem udało się przeprowadzić uroczystości, które przebiegły w znakomitej atmosferze, a teren rekreacyjny za Gminnym Ośrodkiem Promocji Kultury tętnił życiem do późnych godzin nocnych. Obrzędy dożynkowe zgromadziły tłumy mieszkańców.


Początek uroczystości miał miejsce na koziegłowskim rynku, skąd goście dożynkowi przemaszerowali do kościoła pw. św. Marii Magdaleny. Mszę dziękczynną w intencji rolników i rolnictwa odprawił proboszcz dr Robert Nemś. Zaraz później uczestnicy obchodów utworzyli przepiękny barwny korowód, który udał się na tren Gminnego Ośrodka Promocji Kultury, gdzie rozpoczęły się uroczystości. Przemarsz poprowadziła Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów. Tuż za nią maszerowały poczty sztandarowe OSP, zaproszeni goście, instytucje rolnicze, koła gospodyń wiejskich, które niosły tradycyjne wieńce dożynkowe.

Pogoda tego dnia dopisywała. Nie było ani gorąco, ani zbyt chłodno. Cały teren za budynkiem MGOPK w Koziegłowach został wspaniale udekorowany i wypełniony atrakcjami dla gości.

Na zaproszenie Starosty Myszkowskiego Piotra Kołodziejczyka i Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy Jacka Ślęczki uroczystości zaszczycili swoją obecnością m.in.: Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka, Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Wojciech Picheta, Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Myszkowie Zdzisława Polak, Członkowie Zarządu Powiatu Jolanta Koral, Tomasz Ośmiałowski, Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak, Wójt Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Niegowa Mariusz Rembak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Myszkowa Eugeniusz Bugaj, Wiceburmistrz Miasta Myszkowa Iwona Franelak, Wiceburmistrz Miasta i Gminy Żarki Jakub Grabowski, Sekretarz Powiatu Myszkowskiego Krystyna Jasińska, Sekretarz Gminy i Miasta Koziegłowy Krzysztof Bąk, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Urszula Koral, Komendant Powiatowy Policji Marcin Lemański, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sergiusz Wiśniewski, Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie Zofia Jakubczyk, z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Krzysztof Sosnowski, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Jarosław Jaskólski, Komendant Komisariatu Policji w Koziegłowach Krzysztof Macherzyński, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Monika Stemplowska, Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Myszkowie Daniel Wróbel, Radni Rady Powiatu i Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, członkowie kółek rolniczych i organizacji rolniczych, mieszkańcy i rolnicy z Gminy Koziegłowy i Powiatu Myszkowskiego.
W chwilę później uczestnicy uroczystości zaśpiewali Rotę przy akompaniamencie Gminnej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Pińczyc. Oficjalne otwarcie uroczystości nastąpiło w kilka chwil później, tuż po krótkim występie zespołu „Złoty Kłos” ze Starej Huty, który wprowadził wszystkich w specyficzny, dożynkowy nastrój.

Następnie Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk i Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy Jacek Ślęczka jako gospodarze dożynek podziękowali rolnikom za całoroczny trud. Obaj zwrócili uwagę na to, jak wiele zawdzięczamy pracy gospodarstw rolnych, ale również podkreślili wagę pracy organizacji rolniczych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa.

List gratulacyjny z podziękowaniami dla rolników od Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej odczytał Radny Rady Powiatu w Myszkowie Mateusz Kolasa.

Rolnikom plonów pogratulował także Poseł na Sejm RP Mariusz Trepka.

Jak każe dożynkowa tradycja, stałym elementem dożynkowych obchodów jest ceremoniał przekazania chleba wypieczonego z tegorocznych zbiorów oraz miodu na ręce gospodarzy – przedstawicieli samorządowej władzy. Chleb i miód przekazali w tym roku Starostowie Dożynek – Agnieszka Galas i Dionizy Knapik.

Dary wspólnie ze Starostą Piotrem Kołodziejczykiem i Burmistrzem Jackiem Ślęczką odebrali Wicestarosta Mariusz Morawiec, Przewodnicza Rady Gminy i Miasta Koziegłowy Joanna Kołodziejczyk, Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Wojciech Picheta.
W dalszej kolejności samorządowcy pokroili chleb i udali się między gości, częstując wszystkich wypiekiem z tegorocznych plonów.
Każdego roku na Powiatowo-Gminnych Dożynkach zjawiają się koła łowieckie, działające na terenie Powiatu Myszkowekiego, wspierając ich organizację. I tym razem przywieźli ze sobą aż pięć świetnie przyrządzonych dzików.
 

Wójtowie, burmistrzowie i starostowie przekazali również swoje nagrody wyróżnionym rolnikom bądź organizacjom działającym na niwie kultury ludowej.
- Nagrodę Wójta Gminy Niegowa otrzymał Andrzej Frej z Bliżyc
- Nagrodę Burmistrza Miasta Myszkowa otrzymał Tadeusz Skrzypulec z Myszkowa
- Nagrodę Samorządu Miasta i Gminy Żarki otrzymała Jolanta Cichoń z Suliszowic
- Nagrodę Wójt Gminy Poraj otrzymali – Bogusława Kutyba i Elżbieta Matusek z Jastrzębia
- Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Żarki otrzymały: KGW Mysłowice i KGW Ziemianki
- Nagrodę Starosty Myszkowskiego otrzymał Łukasz Haraziński.
 

Obok chleba, najbardziej rozpoznawalnym elementem symbolicznym dożynek jest wieniec, bez którego żadne święto plonów nie mogłoby się odbyć. Jak nakazuje obyczaj, niezwykle piękne, kunsztownie przyozdobione wieńce przygotowały koła gospodyń wiejskich z całego Powiatu, a także wyjątkowo. Dożynkowe wieńce na ręce zaproszonych gości wręczały:

KGW Kalina – dla Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej (odebrali Członkowie Zarządu Powiatu Jolanta Koral i Tomasz Ośmiałowski)
KGW Sokolniki – dla Posła Mariusza Trepki
KGW Mysłów – dla Starosty Piotra Kołodziejczyka
KGW Wojsławice – dla Burmistrza Jacka Ślęczki
KGW Kotowice – dla Przewodniczącego Wojciecha Pichety
KGW Cynków – dla Przewodniczącej Joanny Kołodziejczyk
KGW Bliżyce – dla Wicestarosty Mariusza Morawca
KGW Nowowsianki – dla Burmistrza Włodzimierza Żaka
KGW Niegowa – dla Wójta Mariusza Rembaka
KGW Malwy – dla Wójt Katarzyny Kaźmierzczak
KGW Wysoka Lelowska – dla Wiceburmistrza Jakuba Grabowskiego
KGW Przybynów – dla Komendanta Sergiusza Wiśniewskiego (odebrał kpt. Mateusz Ociepka)
KGW Lgota Mokrzesz – dla Prezes Zofii Jakubczyk
KGW Choronianki – dla Komendanta Marcina Lemańskiego
KGW Gniazdów – dla Kierownika Daniela Wróbla

Podczas Dożynek Powiatowych został także rozstrzygnięty konkurs „Historie ze Starej Fotografii”.

Następnie nadszedł czas na część artystyczną Dożynek. Zainicjowały ją wspaniałe występy kół gospodyń wiejskich, które zaprezentowały tradycyjny program wokalno-instrumentalny. Popularne pieśni i melodie ludowe znakomicie oddziałały na publiczność, która zaczęła się świetnie bawić. 
Po występach kół gospodyń wiejskich, na scenie zaprezentowały się Kapela Biesiadna z Choronia, zespół Time i gwiazda wieczoru – grupa Folk Express. Na koniec dla spragnionej dobrej zabawy publiczności zagrał zespół „Czadu daj”.
Dożynki Powiatowe w Koziegłowach przebiegły w znakomitej atmosferze. Pogoda dopisała, choć podobno w okolicznych miejscowościach mocno padało. A tymczasem w Koziegłowach było słonecznie i niemal bezdeszczowo.

Uczestnicy i goście mogli nie tylko obejrzeć i posłuchać pięknych ludowych utworów, ale również zapoznać się z ofertą instytucji i podmiotów samorządowych. Nieopodal sceny został rozstawiony namiot Powiatu Myszkowskiego, w którym pracownicy Starostwa służyli radą w rozmaitych sprawach. Swoje stoiska miały również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Poczta Polska, KGW Ziemianki.
Ogromny namiot, w którym można było degustować potrawy stanął w rogu, gdzie rozmieściła się Śląska Izba Rolnicza.
Tuż obok na dzika zapraszały koła łowieckie.

Dożynki nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie instytucji i osób, dla których kultywowanie tradycji ludowych jest ważnym symbolem polskości. 
Organizatorzy dziękują: Śląskiej Izbie Rolniczej, Międzypowiatowemu Bankowi Spółdzielczemu w Myszkowie, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Myszkowa, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Myszkowie, ośrodkom kultury w każdej gminie Powiatu Myszkowskiego, które na co dzień współpracują z kołami gospodyń wiejskich. 

Na specjalne podziękowania za wsparcie organizacji Dożynek zasługują:
Gminna Orkiestra Dęta z Koziegłów
Gminna Młodzieżowa Orkiestra z Pińczyc
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie- wsparcie finansowe 
Firma DuoFest- za przygotowanie zaplecza technicznego i halę namiotową
Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Koziegłowy -za ciasta 
Osikowa Dolina- za elementy dekoracyjne sceny
Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach - za przygotowanie parkingu i dekoracje kwiatowe 
p. Łukasz Haraziński - za dostarczenie słomy na dekoracje 
p. Anna i Józef Kaczorowski -za udostępnienie bryczek
p. Jerzy Flacha – udostępnienie terenu na parking
p. Adam Będkowski – za dostarczenie serów
Ranczo Rosochacz- za udostępnienie koni i poprowadzenie korowodu
Żywiec Zdrój za wodę 

Dożynki 2021 były szczególne także z tego powodu, że można było podczas uroczystości wziąć udział w spisie powszechnym bądź zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Odpowiednie punkty zostały zlokalizowane na terenie obchodów.

Przypomnijmy, że wyjątkowy koloryt dożynek wynika z długiej tradycji i głębokiego przywiązania rolników do ludowego dziedzictwa. Stąd każdego roku Święto Plonów przynosi radość i nadzieję na przyszły rok. Honoruje ono trud pracy rolnika, kultywuje ludową tradycję i przypomina całemu społeczeństwu o tym, że jedzenie nie rośnie po prostu na półkach sklepowych, ale jest wynikiem skomplikowanego łańcucha działań, którego pierwszym, ale ogromnie ważnym ogniwem są właśnie gospodarstwa rolne, znajdujące się w rękach takich ludzi jak nasi rolnicy.

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
30
SIE
2021
1660
razy
czytano

659/4315

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski