Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 22 września 2021 roku w sprawie : zwołania XL sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 30 września 2021 roku o godz. 8.30 XL sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu oraz przeniesienia planu wydatków miedzy działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2021
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia planu wydatków miedzy działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030.
9. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Niegowa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywu trwałego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  w Myszkowie  
12. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu z dnia 26 sierpnia 2021 roku 
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
15. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

23

WRZ

2021

402

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.