Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 października 2021 roku w sprawie : zwołania XLI  sesji Rady Powiatu w Myszkowie.
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 roku poz. 920 ze zm.) p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 28 października 2021 roku o godz. 8.30 XLI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (referują Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski, Wojciech Picheta – Przewodniczący Rady)
6. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie  nt. sytuacji na rynku pracy oraz środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2021 roku (referuje Pani Urszula Koral – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie)  
7. Informacja Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie dot. przygotowania do zadań zimowego utrzymania dróg na sezon 2021/2022 (referuje Pan Zbigniew Cesarz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg)
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/241/2021 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 25.03.2021 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Myszkowskiego
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2022
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 oraz przeniesienia planu wydatków między działami
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021-2030
16. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2021 roku 
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
 
    Wojciech Picheta

21

PAŹ

2021

400

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.