Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 21 lutego 202 roku
 
w sprawie : zwołania XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 23 lutego 2022 roku o godz. 12.15  XLVI nadzwyczajną sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie poprzez zmianę jej siedziby.
4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Rady Powiatu w Myszkowie Nr XLIII/319/2021                      z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie                                   i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022 oraz przeniesienia planu wydatków między działami.
6. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Picheta
 
 

22

LUT

2022

231

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.