Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie : zwołania XLVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 24 marca 2022 roku o godz. 9.00 XLVII sesję Rady Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2021 (Referuje Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Pan Marcin Lemański).
6. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpowodziowej. (Referuje Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski).
7. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2021. (Referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie Pan dr Marek Olenderek).
8. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2021. (Referuje Dyrektor PZD w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz)
9. Informacja nt. środków będących w dyspozycji PUP w Myszkowie w 2021 roku oraz realizacji projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS. (Referuje Dyrektor PUP w Myszkowie Pani Urszula Koral).
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przygotowania wojskowego  w Technikum Nr 1 w Myszkowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Koziegłowskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 789”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Województwem Śląskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myszkowskiemu prowadzenia zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Kazimierza Pułaskiego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Myszków".
13. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022 związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022 z tytułu subwencji ogólnej oraz funduszu pracy. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
19. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Powiatu z dnia 10 lutego 2022 roku i XLVI nadzwyczajnej sesji z  dnia 23 lutego 2022 roku.
20. Wnioski i oświadczenia radnych.
21. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
22. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

17

MAR

2022

481

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.