Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie : zwołania L sesji Rady Powiatu w Myszkowie.
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 528)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 28 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 L sesję Rady Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. (referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Pani Agnieszka Sionek).
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2021 rok (referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Pani Agnieszka Sionek).
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.(referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Pani Agnieszka Sionek)
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  Myszkowie za rok 2021. (referuje Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  o Niepełnosprawności w Myszkowie Pani Anna Kos.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Myszkowie poprzez zmianę siedziby oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
13. Przyjęcie protokołu XLVII sesji Rady Powiatu z dnia 24 marca 2022 roku, protokołu  XLVIII sesji nadzwyczajnej z dnia 31 marca 2022 roku oraz protokołu XLIX sesji nadzwyczajnej z dnia 20 kwietnia 2022 roku.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
16. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

21

KWI

2022

527

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.