Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Myszkowskim

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie trwa kwalifikacja wojskowa, która rozpoczęła się 30 maja. Zakończenie przewidziano na 15 czerwca 2022 r. 
 
Celem kwalifikacji jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
 
W Powiecie Myszkowskim w 2022 roku do kwalifikacji wojskowej zobowiązanych jest się stawić 307 mężczyzn i 12 kobiet. 
 
W pierwszym dniu, na sali sesyjnej kwalifikantów przywitali Wicestarosta Myszkowski Mariusz Morawiec, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk. Mariusz Błaszczyk, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Agnieszka Żmudzka.
 
W skład Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Myszkowskiego wchodzą: Przewodniczący: lek. med. Sławomir Cichoń, Sekretarz: Marta Marchewka i Pielęgniarka: Iwona Ślęzańska. 
 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 2003 r. tzw. „rocznik podstawowy”;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe¬niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar¬skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo¬spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1998—2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot¬niczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie po¬siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „ochotnicy”.

31

MAJ

2022

240

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.