Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rada Powiatu w Myszkowie udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu w Myszkowie. Należy podkreślić, że Powiatu Myszkowski osiągnął znakomite wyniki i – pomimo trudności związanych z pandemią – stabilność finansowa utrzymywała się na stałym, wysokim poziomie. Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd wykorzystywał pozyskane zewnętrzne środki finansowe, a także intensywnie współpracował z gminami oraz ościennymi powiatami. 

Budżet został zrealizowany przez Zarząd Powiatu w składzie – Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, Wicestarosta Mariusz Morawiec, Członkowie Jolanta Koral, Jarosław Kumor, Tomasz Ośmiałowski. Biorąc pod uwagę trudną sytuację w całym kraju, wyniki inwestycyjne, jak również związane z pozyskaniem środków zewnętrznych i prac bieżących są imponujące. 

Dochody Powiatu Myszkowskiego wyniosły 86.821.733,02 zł, co stanowi aż 105,9% planu, a wydatki osiągnęły kwotę 83.387.192,85 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 3.434.540,17 zł.

Starosta Piotr Kołodziejczyk podziękował całej Radzie za udzielenie absolutorium. Podkreślił przy tym, jak ważna była szeroko rozumiana współpraca z przedstawicielami wyższych szczebli – Europseł Jadwigą Wiśniewską, Posłem na Sejm Mariuszem Trepką, jak również gminami w Powiecie Myszkowskim na czele z wójtami i burmistrzami. Wspólne działania pozwalają realizować inwestycje z większym rozmachem. 

Radni zapoznali się ze szczegółowymi informacjami na temat aktualnej sytuacji w przedstawionym przez Sekretarz Powiatu Krystynę Jasińską – Raporcie o Stanie Powiatu. To wnikliwy i rzetelny dokument, który zaakceptowali radni.

Sesję absolutoryjną można obejrzeć pod adresem: https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=1744

W minionym roku, w ramach realizacji budżetu przez Zarząd, Powiat Myszkowski zrealizował m.in.:

Służba zdrowia
- otwarcie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym – środki na ten cel zaplanowano w wysokości 4.281.585,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 3.000.000,00 zł
- nowe kardiomonitory – 5 wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń dla Szpitala Powiatowego, przekazanych z Agencji Rezerw Materiałowych, wartość jednego urządzenia to ok. 60 tys. zł.
- przeprowadzenie termomodernizacji części administracyjnej SP ZOZ i montaż instalacji fotowoltaicznej

Transport publiczny
W dziedzinie transportu Powiat Myszkowski podjął ważne działania:
- otwarcie nowych linii komunikacyjnych i skomunikowanie łącznie 47 miejscowości w całym powiecie. Obecnie w Powiecie Myszkowskim działa 6 powiatowych linii autobusowych.
- utworzenie Powiatowo-Gminnego Związku „Jedźmy razem!”, który funkcją jest zarządzanie powiatową komunikacją. W 2022 roku do Związku dołączyła gmina Myszków, co oznacza, że od tej pory jego Członkami są wszystkie gminy i Powiat.

 Inwestycje drogowe
- remont wiaduktu w Kotowicach - wartość zadania 5 886 023,30 zł (inwestycja została zakończona w 2022 r.)
- przebudowa drogi Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej – wartość zadania 2 506 315,31 zł
- remont drogi Zaborze-Biskupice – Powiat Myszkowski partycypował w inwestycji w kwocie 127 030 zł.

 Ponadto wykonano projekty dokumentacji technicznych na planowane inwestycje: 
- przebudowa DP Sokoloniki-Zagórze
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz-Nowa Kuźnica wraz z kanalizacją deszczową 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koziegłówki-Mysłów-Osiek wraz z kanalizacją deszczową i częściową przebudową nawierzchni (dokumentacja w trakcie realizacji)
- przebudowa drogi powiatowej Postęp-rondo Myszków Mrzygłód na odcinku 8 km (dokumentacja w trakcie realizacji)
- przebudowa skrzyżowania w Mirowie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja w trakcie realizacji)
- przebudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy

 Szkolnictwo
- otwarcie sali gimnastycznej w ZS nr 1 – koszt inwestycji 6 148 658,60 zł
- remonty bieżące w LO Myszków i ZS w Żarkach, m.in. w zakresie likwidacji barier architektonicznych
- kompleksowa termomodernizacja w ZS nr 2 – koszt inwestycji to 2 699 126,26 zł, w tym dofinansowanie 1 850 936,51 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego); montaż widny dla niepełnosprawnych, platform schodowych, pochylni
- projekty miękkie dla uczniów prowadzone w szkołach, m.in. „Szansa na sukces”

Imprezy artystyczne
- Nasz Talent – powiatowy festiwal, w którym wystąpili najbardziej utalentowani młodzi wokaliści z Powiatu Myszkowskiego
- Dożynki Powiatowe – w tym roku we współpracy z Gminą Koziegłowy
- współorganizacja szeregu imprez sportowych i kulturalnych na terenie Powiatu Myszkowskiego w ramach bieżącego wsparcia

Współpraca z instytucjami i organizacjami
- w ramach corocznego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji 18 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 59.720,00 zł, a także wsparcia 22 podmiotom organizującym wydarzenia sportowo-kulturalno-promocyjne. Z uwagi na pandemię, zakres współpracy był nieco węższy.
- Nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach w kontekście organizacji wydarzeń na terenie Powiatu Myszkowskiego
- Powiat Myszkowski wziął udział w zbiórce darów na rzecz Kresowian i zebrał podarunki oraz środki pieniężne, które zostały przekazane na Litwę.
- Zawarcie porozumienia z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie
- bieżące współdziałanie z gminami Powiatu Myszkowskiego i powiatami ościennymi

Pandemia
 W minionym roku Powiat Myszkowski działał w specjalnych warunkach, wynikających z ograniczeń pandemicznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym w Starostwie utworzono:
- punkt szczepień masowych, który funkcjonował przez kilka miesięcy
- zorganizowano mobilny punkt szczepień przed Starostwem
- punkty szczepień w placówkach SP ZOZ

 Działalność jednostek powiatowych
Przez cały rok efektywnie funkcjonowały jednostki Powiatu Myszkowskiego – szkoły ponadpodstawowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rodzinny Dom Dziecka.

30

CZE

2022

406

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.