Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Współpraca łączy regiony-dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Powiatem Myszkowskim, Lokalną Grupą Działania „ Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior- Lokalna Grupa Działania 

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 01 lipca 2022 r. i kończy się w dniu
31 października 2023 r.

Projekt będzie realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023

Celem operacji jest wymiana doświadczeń oraz wspieranie włączenia społecznego mieszkańców obszarów wiejskich  poprzez dobre praktyki wpływające na rozwój lokalny.  

Formy realizacji operacji: W ramach operacji zorganizowane zostaną:

- Wyjazd studyjny pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim i opolskim

- Wyjazd studyjny pn. Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich w województwie podkarpackim

- Wydanie biuletynu „Współpraca łączy regiony- dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich”

Grupa docelowa: Operacja skierowana jest do przedstawicieli lokalnych grup działania
z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego;

Przewidywane efekty: Udział w operacji

- wpłynie na podniesienie wiedzy u 60 uczestników wyjazdów studyjnych przyczyniających się do rozwoju lokalnego, które uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

- wymiana i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu

i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.    

 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

10

SIE

2022

115

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.