Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowiez dnia 20 października 2022 roku
w sprawie : zwołania LVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) 
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 27 października 2022 roku o godz. 11.00 LVII sesję Rady Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie się  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. (referują Starosta Myszkowski i Przewodniczący Rady Powiatu).
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Raport z realizacji programu naprawczego SP ZOZ w Myszkowie. (referuje Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Pan Adam Miśkiewicz)
8. Informacja dot. przygotowania do zadań zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023. (referuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz)
9. Informacja nt. sytuacji na rynku pracy oraz środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2021.(referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Pani Urszula Koral.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/345/2022 Rady Powiatu                            w Myszkowie z dnia 24 marca 2022 r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, zmienionej Uchwałą  nr LVI/381/2022  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
15. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2022 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
20
PAŹ
2022
489
razy
czytano

436/4315

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski