Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowiez dnia 20 października 2022 roku
w sprawie : zwołania LVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526) 
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 27 października 2022 roku o godz. 11.00 LVII sesję Rady Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie się  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. (referują Starosta Myszkowski i Przewodniczący Rady Powiatu).
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Raport z realizacji programu naprawczego SP ZOZ w Myszkowie. (referuje Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Pan Adam Miśkiewicz)
8. Informacja dot. przygotowania do zadań zimowego utrzymania dróg na sezon 2022/2023. (referuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz)
9. Informacja nt. sytuacji na rynku pracy oraz środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2021.(referuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Pani Urszula Koral.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Myszkowskiego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/345/2022 Rady Powiatu                            w Myszkowie z dnia 24 marca 2022 r., w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, zmienionej Uchwałą  nr LVI/381/2022  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 września 2022 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
15. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2022 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

20

PAŹ

2022

194

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.