Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Akcja Zima w Powiecie Myszkowskim 2022/2023

Ostatni sezon zimowy 2021/2022 miał bardzo niekorzystny wpływ na stan dróg. Bardzo długi okres zimowy, częste opady śniegu i deszczu oraz duże wahania temperatur pogarszały stan istniejących nawierzchni. Ubytki i wyrwy na nawierzchniach powstawały z dnia na dzien.
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ruchu oraz zabezpieczając jezdnie przed dalszą dewastacją nawierzchni, przez cały okres zimowy własnymi siłami prowadził remonty cząstkowe z użyciem mas bitumicznych. Remonty wykonywane były w każdym dniu, w którym warunki atmosferyczne na to pozwalały. W kwietniu zlecono wykonanie remontów cząstkowych i napraw nawierzchni drogowych. 
 
Obecnie PZD własnymi siłami w ciągach dróg powiatowych wykonuje wycinki, obcinanie gałęzi z pni drzew oraz zarośli z pasa drogowego, koszenie traw oraz naprawy bieżące dróg. 
 
Wykonanie założeń z zakresu bieżącego utrzymania zapewni bezpieczny ruch na całej sieci dróg powiatowych, wojewódzkich, jak również wyeliminuje w znacznym stopniu uciążliwości, które utrudniają życie mieszkańcom. Ponadto, w ramach możliwości finansowych realizowane będą roboty interwencyjne, zgłaszane przez mieszkańców i radnych.
 
W zakres utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wchodzi 171,9 km dróg powiatowych oraz 117,7km dróg wojewódzkich. Łączna długość dróg, na których prowadzona będzie akcja odśnieżna wynosi: 289,6 km.
Bardzo ważne jest, aby utrzymanie dróg stało na jak najwyższym poziomie. PZD każdego roku gromadzi materiały i przygotowuje sprzęt, aby na bieżąco radzić sobie podczas trudnych warunków. 
 
Aby sprostać wymaganiom pogody, Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w skład którego wchodzą:
 
5 szt. pługo-piaskarko-solarki, 
2 szt. pługo-piaskarki P-1, 
3 szt. mikrociągnik z pługiem do odśnieżania chodników, 
 
Oprócz sprzętu obcego przy  z. u. d.  pracował będzie sprzęt PZD Myszków: 2 szt. koparko-ładowarka „KOMATSU” i JCB. Łączna ilość sprzętu  -  12 oraz (2 szt. samochody patrolowe), na każdym sprzęcie będzie pracował jeden operator.
 
Stan materiałów do zimowego utrzymania dróg przedstawia się następująco:
drogi powiatowe: sól -297,460 Mg,  piasek -3.000,000 Mg 
drogi wojewódzkie: sól -1.448,500 Mg,  piasek -1.382,110 Mg
 
Na niżej wymienionych odcinkach dróg wojewódzkich zostaną ustawione zasłony przeciwśnieżne:
DW nr 789 odc./łuki poziome/ m. Tomiszowice 1.000 mb
DW nr 789 ode. Żarki -Niegowa 500 mb
DW nr 793 odc. Będusz -Smudzówka -Leśniaki 1.500 mb
 
 
 
 
Sprawny system koordynacji przy zimowym utrzymaniu dróg to współpraca różnych podmiotów odpowiedzialnych za ich stan. Podmiotami tymi są gminy, Policja, a także Straż Pożarna.
 
Telefony kontaktowe:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie 
tel.034 /314-83-04 lub 314-89-96 
Telefon komórkowy dyżurny: 509-557-093
 
Dyżury prowadzone będą przez 24 godz. na dobę przez pracowników PZD, natomiast sprzęt wykorzystywany będzie zgodnie z potrzebą i na wezwanie dyżurnych. Dyżurni przez cały okres zimowy sporządzają meldunki o stanie dróg i pracy sprzętu, które wysyłane są do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Ponadto, na bieżąco udzielane są informacje użytkownikom dróg o istniejących i przewidywanych warunkach na drogach. Bardzo cenne są również informacje otrzymywane na bieżąco z Policji o stanie dróg.  
 
Wykaz dróg powiatowych i wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2022/2023:
 
Droga nr 1010-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Dębowiec-Pustkowie Chorońskie – Choroń – dł. odc. 2,9 km
2. Droga nr 1011-S - Gr. z powiatem częstochowskim – Poraj - skrzyż. z DW 791 - dł. odc. 0,4 km
3. Droga nr 1012-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Choroń-Poraj-Gęzyn-Koziegłowy - dł. odc. 16,6 km
4. Droga nr 1013-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Zaborze-Zalew Zaborze-Przybynów - dł. odc. 4,7 km
5. Droga nr 1014-S - Gr. z powiatem częstochowskim - Gorzków Nowy-Postaszowice-Niegowa-skrzyż. z DW 798 - dł. odc. 6,1 km
6. Droga nr 1015-S - Skrzyż. z DP nr S-1016 – Mzurów-Dąbrowno-gr. z powiatem Częstochowskim - dł. odc. 4.0 km
7. Droga nr 1016-S - Gr. z powiatem częstochowskim Bystrzanowice Mzurów,skrzyż. z DP nr S-1015 Niegowa-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 6,4 km
8. Droga nr 1017-S - Gr. z powiatem częstochowskim-Kamionka-Sokolniki-Kroczyce-gr. z powiatem zawierciańskim - 3,8 km
9. Droga nr 1710-S - Sokolniki-skrzyż. z DP nr S-1017 –Zagórze-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 2,2 km
10. Droga nr 1711-S - Skrzyż. z DW 789 – Bliżyce-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 5,3 km
11. Droga nr 1712-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789-Ogorzelnik-gr. z powiatem zawierciańskim - dł. odc. 3,8 km
12. Droga nr 1713-S - m.Niegowa-skrzyż. z DW 789 – Mirów-Kotowice-skrzyż. z DW 792-gr.z powiatem zawierciańskim – dł. odc. 6,6 km
13. Droga nr 1714-S - skrzyż. z DW 793 – ul.Sikorskiego-ul.1-go Maja- ul. Stawowa-ul.Bory- gr. z powiatem zawierciańskim dł. odc. 4,4 km
14. Droga nr 1715-S - skrzyż. z DW 791 – Kopaniny-gr. powiatu zawierciańskiego - dł. odc. 1,1 km
15. Droga nr 2310-S - Gr. z powiatem lublinieckim-skrzyż. z DK91-Siedlec Duży-Rosochacz-skrzyż. z DP S-1012 – dł. odc. 7,5 km
16. Droga nr 2311-S - Gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży Mzyki-Gniazdów skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 2,5 km
17. Droga nr 2312-S - Gr. z powiatem lublinieckim-m.Woźniki-Cynków-Winowno-skrzyż. z DK-91 - dł. odc. 7,1 km
18. Droga nr 3210-S - Skrzyż.z DK-91-Wojsławice-Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim - dł. odc. 7,5 km
19. Droga nr 3800-S - Skrzyż. z DP nr S-1012/Rosochacz/-Kuźnica Mała-Oczko-Lgota Mokrzesz-skrzyż. z DW 789 Lgota Górna - dł. odc. 3,0 km
20. Droga nr 3801-S - Skrzyż. z DW 789-Koziegłówki-Mysłów-Osiek-skrzyż.
z DW 791/Postęp/- dł. odc. 9,7 km
21. Droga nr 3802-S - Skrzyż. z DW 791 – Lgota Górna-Gliniana Góra-Osiek-Pustkowie Lgockie-Huta Stara-skrzyż. z DP nr S-3804 - dł. odc. 8,5 km
22. Droga nr 3803-S - Osiek-Koclin-Pińczyce-Żelisławice gr. z powiatem będzińskim - dł. odc. 6,1 km
23. Droga nr 3804-S - Skrzyż. z DK-91-Zabijak-Pińczyce-Huta Stara- skrzyż. z
DW 793 - dł. odc. 8,1 km
24. Droga nr 3805-S - Skrzyż. z DW 791- Masłońskie-Ostrów-Przybynów-skrzyż. Z DP nr S 3809 - dł. odc. 5,3 km
25. Droga nr 3806-S - Gorzków Stary-skrzyż.z DP nr S-1014-Ludwinów-Trzebniów-Moczydło-skrzyż. z DW 789 - dł. odc. 9,7 km
26. Droga nr 3807-S - Skrzyż. z DP nr S 1711-Bliżyce-Sokolniki-skrzyż. Z DP nr S 1017 – dł. odc. 2,6 km
27. Droga nr 3808-S - Skrzyż. z DW 793-Helenówka-Jaworznik-skrzyż. z DW 792 – dł. odc. 3,9 km
28. Droga nr 3809-S - Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż.z DW nr 793 – dł. odc. 5,3 km
29. Droga nr 3810-S - ul.Słowackiego-Myszków-Nowa Wieś-skrzyż.z DW nr 789 – dł. odc. 4,3 km
30. początek obwodnicy miasta Myszkowa -ul. Wolności - ul.Krasickiego - koniec obwodnicy miasta Myszkowa – 8,5 km
 
Drogi wojewódzkie:
 
1. DW nr 789 - Gniazdów –Koziegłowy –Żarki- Niegowa - Staromieście - DW nr 46 – dł. odc. 38,8 km z tego :
- odc. Gniazdów – Koziegłowy – dł. odc. 2,89 km
-odc. Koziegłowy - Żarki- Niegowa - Staromieście - DK nr 46 – dł. odc. 35,91 km
2. DW nr 791 - odc. DK 91-Osiny-Poraj-obwodnica Myszkowa- gr. Powiatu - dł. odc. 29,9 km
3. DW nr 792 - Żarki - Kroczyce DK – 78 – dł. odc. 16,4 km
4. DW nr 793 - Janów - /DK nr 46/- Żarki -Myszków - Siewierz /DK nr 78/ - dł. odc. 32,6 km
 
Wykaz dróg powiatowych nie objętych zimowym utrzymaniem:
 
I. Gmina Żarki
- DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki-skrzyż. z DW 793 - odc. gr. z gminą Poraj– Przybynów - 3,6 km
 
II. Gmina Koziegłowy
- DP nr 2310-S gr. z powiatem lublinieckim-Siedlec Duży-skrzyż.z DK91 -Rosochacz-skrzyż. z DP S 1012 - odc. Woźniki – Siedlec Duży- 0,2 km
- DP nr 2311-S gr.z powiatem lublinieckim Siedlec Duży – Mzyki - Gniazdów skrzyż. z DW 789 - odc. Mzyki – Siedlec Duży -  0,5km
- DP nr 3800-S skrzyż. z DP nr S 1012-Kużnica Mała– Oczko–Lgota Górna-Mokrzesz-skrzyż.z DW 789-Lgota Mokrzesz - odc. skrzyż. z DP nr S 1012 Kużnica Nowa - 1,9 km
- DP nr 3210-S skrzyż. z DK91 – Wojsławice Cynków-Zendek –gr.z powiatem tarnogórskim - odc. Cynków-Zendek-gr. z powiatem tarnogórskim-3,7 km
 
III. Gmina Poraj
DP nr 3809-S Choroń-Pustkowie Przybynowskie-Przybynów-Wysoka Lelowska-Żarki skrzyż. z DW 793 odc. Choroń -gr. z gminą Żarki  -   0,9 km
Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
03
LIS
2022
656
razy
czytano

428/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski