Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Myszków, dnia 4 kwietnia 2023 roku

 

Informacja o odwołaniu LXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie zaplanowanej na dzień 6 kwietnia 2023, godz. 8.00, w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie informuje, że planowana na dzień 6 kwietnia 2023, godz. 8.00 LXIV sesja Rady Powiatu w Myszkowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2022. (referuje Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz).
 7. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2022.(referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie Pan dr Marek Olenderek)
 8. Informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.( referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/390/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
 13. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Pichety z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.
 16. Przyjęcie protokołów LXI sesji Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2023 roku  i LXII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 15 marca 2023 roku.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

ZOSTAJE ODWOŁANA.

 

O terminie sesji Rady Powiatu w Myszkowie, na której zostaną rozpatrzone sprawy zaplanowane na dzień 6 kwietnia 2023 r., Państwo Radni oraz zaproszeni Goście zostaną powiadomieni w  drodze odrębnej korespondencji. 

 

                                                          

                                              

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie

Wojciech Picheta

04

KWI

2023

563

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.