Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Odwołanie sesji Rady Powiatu

Myszków, dnia 4 kwietnia 2023 roku

 

Informacja o odwołaniu LXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie zaplanowanej na dzień 6 kwietnia 2023, godz. 8.00, w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie informuje, że planowana na dzień 6 kwietnia 2023, godz. 8.00 LXIV sesja Rady Powiatu w Myszkowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2022. (referuje Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz).
 7. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2022.(referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie Pan dr Marek Olenderek)
 8. Informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.( referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/390/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
 13. Powołanie Komisji skrutacyjnej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Pichety z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.
 16. Przyjęcie protokołów LXI sesji Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2023 roku  i LXII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 15 marca 2023 roku.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

ZOSTAJE ODWOŁANA.

 

O terminie sesji Rady Powiatu w Myszkowie, na której zostaną rozpatrzone sprawy zaplanowane na dzień 6 kwietnia 2023 r., Państwo Radni oraz zaproszeni Goście zostaną powiadomieni w  drodze odrębnej korespondencji. 

 

                                                          

                                              

Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie

Wojciech Picheta

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
04
KWI
2023
916
razy
czytano

315/4300

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski