Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie: zwołania LXV sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 26 kwietnia 2023 roku o godz. 9.00 LXV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2022. (referuje Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz). 
7. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2022.(referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie Pan dr Marek Olenderek)
8. Informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu  w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.( referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski).
9. Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osobom niepełnosprawnym oraz instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. (referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Sionek). 
10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2022 r. (referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Sionek). 
11. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.(referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Agnieszka Sionek).
12. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2022.( referuje Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności Pani Anna Kos).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie obrony czci i dobrego imienia Papieża Jana Pawła II – Karola Wojtyły.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do zdecydowanych działań dla restrukturyzacji finansów szpitali powiatowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023. 
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
18. Przyjęcie protokołów LXI sesji Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2023 roku, LXII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 15 marca 2023 roku i LXIII sesji nadzwyczajnej z dnia 5 kwietnia 2023 roku.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
21. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady
   Wojciech Picheta

20

KWI

2023

424

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.