Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie: zwołania LXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 25 maja 2023 roku o godz. 10.00 LXVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz  z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Myszkowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok. 
7. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym (referuje Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do służby wojskowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Myszkowskiego, od dnia 1 września 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Myszkowskiego na lata 2023 - 2030.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
13. Przyjęcie protokołu LXV sesji Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2023 roku.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
16. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady             
Wojciech Picheta

19

MAJ

2023

168

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.