Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Sesja Rady Powiatu

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie : zwołania LXXVII sesji Rady Powiatu w Myszkowie.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 107) p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 22 lutego 2024 roku o godz. 8.00 LXXVII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:  

  

1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.      Ustalenie porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz  z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2023. (referuje Starosta Myszkowski Pan Piotr Kołodziejczyk)

5.      Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.      Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

7.      Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Myszkowskiego za rok 2023. (referuje Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie Pan Marcin Lemański.)

8.   Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. (referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski)

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/496/2024  Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 16 stycznia 2024 roku, dotyczącej przyznania w roku 2024 dotacji celowej z budżetu Powiatu Myszkowskiego na nakłady konieczne na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z terenu Powiatu Myszkowskiego.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/212/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie z późn. zm.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia „Powiatowego programu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2026”.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Myszkowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/489/2023 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2024.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nawiązania partnerskiej współpracy między Powiatem Myszkowskim, Województwo Śląskie, Rzeczpospolita Polska a Gminą Niemenczyn, Rejon Wileński, Republika Litewska.

17.  Przyjęcie protokołów z LXXV sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2023 roku i LXXVI sesji nadzwyczajnej  dnia 16 stycznia 2024 roku.

18.  Wnioski i oświadczenia radnych.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.

20.  Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                                          Mariusz Karkocha

Autor:  powiatmyszkowski.pl
15
LUT
2024
314
razy
czytano

29/4236

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski