Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJA CELOWA
 
„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach Szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii”
 
DOFINANSOWANIE 2 964 637,08 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 675 380, 44 zł
 
Projekt zrealizowany w celu poprawy stanu infrastruktury Samodzielny Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, poprzez zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.
Do chwili powstania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pacjenci leczeni byli w powiatach ościennych, co wiązało się z koniecznością ich transportu i zwiększonym zagrożeniem dla ich życia. Uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii umożliwi leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających ciągłego monitorowania funkcji życiowych oraz skomplikowanego leczenia, między innymi z niewydolnością oddechową,   krążeniową czy nerek.
 Świadczenia te będą udzielane w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, co przyczyni się do kompleksowego zabezpieczenia pacjentów w stanie ciężkim.
W ramach projektu zostały zmodernizowane pomieszczenia zgodnie z wytycznymi, został zakupiony specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna konieczna do realizacji świadczeń,  zapewniająca bezpieczna obsługę pacjentów uwzględniającą również obowiązujące standardy postępowania.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.