Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

29 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Powiatu w Myszkowie, w którym uczestniczyło 18 radnych (spośród 19 jej członków). Radni wysłuchali sprawozdania starosty myszkowskiego Ryszarda Chachulskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie minionego miesiąca, zapoznali się ze sprawozdaniem dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w 2004 r., po czym podjęli kilka uchwał o charakterze finansowym (m.in. ustalono najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalono nowe warunki płacy dla powiatowego rzecznika konsumentów). Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Myszkowskiego do realizacji w latach 2005-2006 projektu "Łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwa węgla kamiennego" (w ramach którego Zarząd Powiatu w Myszkowie planuje pozyskać dodatkowe środki na remont i modernizację części pomieszczeń budynku Przychodni nr 2 na Światowicie).
W dalszej części obrad rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu za 2004 r., pozytywnie ocenione przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową, budżetu, w którym dochody wyniosły 28,4 mln zł (tj. 102,72 % planu), a wydatki 28,5 mln zł (tj. 98,83 % planu), a który został wsparty 13,6 mln zł dodatkowo pozyskanych środków finansowych (z funduszy SAPARD, z rezerwy Ministra Finansów, z PFRON, Europejskiego Funduszu Społecznego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz z Urzędu Marszałkowskiego i WFOŚiGW). Powiat nie zaciągał kredytów na bieżącą działalność, zawsze miał płynność finansową. W toku dyskusji padały głosy za i przeciw: "dziś oceniamy działalność całego Zarządu, a nie tylko arytmetykę budżetu" (radny Piotr Bańka), "ten budżet wykonany jest wzorowo" (radny Sławomir Zalega), "absolutorium to votum zaufania dla Zarządu..., głosowanie na nie to żądanie zmian, nie koniecznie personalnych" (v-przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Bernacki), "należy oceniać efekty, a nie pracę poszczególnych członków Zarządu" (radny Antoni Frączek), "cały rok pracowaliśmy rzetelnie, a tu ani słowa podziękowania" (starosta Ryszard Chachulski).
W głosowaniu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Myszkowie 9 radnych było "za", 6 "przeciw" i 3 "wstrzymujących się" co oznacza, że nie udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu w Myszkowie za rok 2004 r. "Z wielką przykrością przyjąłem tę decyzję; nie jest ona merytoryczna, lecz polityczna" powiedział starosta.

05

MAJ

2005

93163

razy

czytano

Kotarski

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.