Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

31 marca odbyła się XLIV sesja rady Powiatu Myszkowskiego

Radni obradowali według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu

 3. Sprawozdanie Starosty z działalności zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2005.

 7. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności PRK w Myszkowie za rok 2005.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/157/2001 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 kwietnia 2001 roku w sprawie określenia warunków pracy i płacy PRK.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/9/2002 w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2006 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie Kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myszkowie - Mijaczowie.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Gminą Poraj w sprawie wspólnego finansowania kosztów opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr S1012 na odcinku Poraj - Choroń - do granicy powiatu.

 14. Wnioski i oświadczenia radnych.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 17. Zamknięcie obrad sesji.

11

KWI

2006

34975

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.