Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Marek Olenderek przedstawił sprawozdanie z działalności inspektoratu w roku 2005

Zauważa się systematyczną poprawę stanu uodpornienia mieszkańców naszego powiatu między innymi na wirusy grypy. Systematycznie wzrasta też liczba osób, które korzystają z zalecanych szczepień. W 2005 roku nie wystąpiło poważne zagrożenie epidemiologiczne dla zdrowia i życia ludzi na terenie powiatu.
Inspekcja sanitarna przeprowadziła 142 kontrole procesów sterylizacji i dezynfekcji w ZOZ-ach, ich stan nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Przeprowadzono także kontrole dotyczące stanu sanitarnego Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na terenie naszego powiatu działają 3 samodzielne publiczne ZOZ-y: w Żarkach, Niegowej i Poraju oraz 31 niepublicznych ZOZ-ów. Żaden z nich nie został zakwalifikowany jako zły, nie wydano żadnej decyzji zamykającej obiekt. Skontrolowano także 14 przychodni przyszpitalnych wchodzących w skład SPZOZ oraz 34 prywatne gabinety lekarskie. We wszystkich stan porządkowo- sanitarny osiąga zadowalający poziom, dobra jest jakość wody, z której obiekty korzystają a zaopatrzenie w sprzęt jednorazowego użytku i odzież ochronną jest wystarczające. Wiele ośrodków ma trudności z dostosowaniem się do wymogów rozporządzenia dotyczącego ZOZ-ów w zakresie między innymi zainstalowania dźwigu osobowego i dostosowania poradni dla osób niepełnosprawnych.
Z wniosków z przeprowadzonych kontroli wynika, że stan techniczny i sanitarny jednostek służby zdrowia osiągnął znaczną poprawę. Poprawie uległa też jakość usług medycznych poprzez wyposażenie SPZOZ, NZOZ i gabinetów medycznych w aparaturę specjalistyczną. Znacznemu polepszeniu uległa gospodarka wodno-ściekowa poprzez rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej.
Niestety, jak zauważył dr Olenderek, na terenie powiatu myszkowskiego brak jest wysypiska odpadów komunalnych oraz instalacji do ich utylizacji. Śmieci z terenu miast i gmin powiatu wywożone są przez wyspecjalizowane firmy na wysypisko poza jego granice. Brak prawidłowo zorganizowanego wysypiska powoduje, że powstaje szereg dzikich wysypisk śmieci stanowiących szczególne zagrożenie dla gmin znajdujących się w obrębie Jurajskiego Parku Krajoznawczego. Podejmowane są próby segregacji śmieci przez ustawianie opisanych kontenerów na poszczególne rodzaje odpadów tj. szkło, papier, plastik.

11

KWI

2006

7741

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.