Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Powiatowy Inspektor Sanitarny dr Marek Olenderek przedstawił sprawozdanie z działalności inspektoratu w roku 2005

Zauważa się systematyczną poprawę stanu uodpornienia mieszkańców naszego powiatu między innymi na wirusy grypy. Systematycznie wzrasta też liczba osób, które korzystają z zalecanych szczepień. W 2005 roku nie wystąpiło poważne zagrożenie epidemiologiczne dla zdrowia i życia ludzi na terenie powiatu.
Inspekcja sanitarna przeprowadziła 142 kontrole procesów sterylizacji i dezynfekcji w ZOZ-ach, ich stan nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Przeprowadzono także kontrole dotyczące stanu sanitarnego Zakładów Opieki Zdrowotnej. Na terenie naszego powiatu działają 3 samodzielne publiczne ZOZ-y: w Żarkach, Niegowej i Poraju oraz 31 niepublicznych ZOZ-ów. Żaden z nich nie został zakwalifikowany jako zły, nie wydano żadnej decyzji zamykającej obiekt. Skontrolowano także 14 przychodni przyszpitalnych wchodzących w skład SPZOZ oraz 34 prywatne gabinety lekarskie. We wszystkich stan porządkowo- sanitarny osiąga zadowalający poziom, dobra jest jakość wody, z której obiekty korzystają a zaopatrzenie w sprzęt jednorazowego użytku i odzież ochronną jest wystarczające. Wiele ośrodków ma trudności z dostosowaniem się do wymogów rozporządzenia dotyczącego ZOZ-ów w zakresie między innymi zainstalowania dźwigu osobowego i dostosowania poradni dla osób niepełnosprawnych.
Z wniosków z przeprowadzonych kontroli wynika, że stan techniczny i sanitarny jednostek służby zdrowia osiągnął znaczną poprawę. Poprawie uległa też jakość usług medycznych poprzez wyposażenie SPZOZ, NZOZ i gabinetów medycznych w aparaturę specjalistyczną. Znacznemu polepszeniu uległa gospodarka wodno-ściekowa poprzez rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej.
Niestety, jak zauważył dr Olenderek, na terenie powiatu myszkowskiego brak jest wysypiska odpadów komunalnych oraz instalacji do ich utylizacji. Śmieci z terenu miast i gmin powiatu wywożone są przez wyspecjalizowane firmy na wysypisko poza jego granice. Brak prawidłowo zorganizowanego wysypiska powoduje, że powstaje szereg dzikich wysypisk śmieci stanowiących szczególne zagrożenie dla gmin znajdujących się w obrębie Jurajskiego Parku Krajoznawczego. Podejmowane są próby segregacji śmieci przez ustawianie opisanych kontenerów na poszczególne rodzaje odpadów tj. szkło, papier, plastik.
Autor:  pr
11
KWI
2006
7986
razy
czytano

4100/4238

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski