Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ruszył Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Program dotyczy m.in. organizacji pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, ochrony i promocji zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc kombatantom oraz organizacji działalności charytatywnej. Program obejmuje także projekty związane z aktywizacją osób pozostających bez pracy, ratownictwa i ochrony ludności.
Konkurs ofert na najlepsze projekty skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i organizacji kościelnych. Składane projekty muszą realizować jeden z poniższych celów:
1.Wspieranie projektów innowacyjnych w zakresie realizacji zadań publicznych, określonych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2.Wspieranie współpracy i partnerstwa międzysektorowego
3.Wspieranie współpracy między organizacjami samorządowymi oraz jednocześnie obejmować jeden z następujących obszarów:
- zabezpieczenie społeczne
- prawa i wolności człowieka i obywatela
- nauka, kultura, edukacja i wychowanie
- bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

Czas realizacji projektu - do 31 grudnia 2006- projekty roczne
- do 31 grudnia 2007 - projekty dwuletnie
Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą się ubiegać wnioskodawcy to 250 tys. zł, minimalna to 5 tys. zł.

Termin składania ofert do 29 kwietnia 2006 roku.
Wnioski wraz z instrukcją ich wypełniania pobrać można na stronie: http://www.pozytek.gov.pl
Oferty składać należy na adres:
Departament Pożytku Publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3
00-513 Warszawa

11

KWI

2006

59691

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.