Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (Dz. U. Nr 73, poz.502) do 22 maja br. rodzice lub dorośli uczniowie powinni złożyć wniosek o przyznanie stypendium w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.

Pomoc, w formie stypendium, na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej może być przyznane jedynie uczniom uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, którym do 31 grudnia 2004 r. przyznano stypendium Agencji Nieruchomości Rolnych, co najmniej na rok 2005.

Wnioski składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń. Do wniosku należy dołączyć:

zawiadomienie, decyzję lub inny dokument potwierdzający przyznanie stypendium przez Agencję Nieruchomości Rolnych na co najmniej 2005 r.,

oświadczenie o wysokości dochodów rodziny ucznia pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, z ostatnich 3 miesięcy (kwota nie może przekroczyć 532 zł).

W przypadku, gdy dostarczenie dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium przez Agencję Nieruchomości Rolnych jest niemożliwe, wnioskodawca może wystąpić do kuratora oświaty właściwego dla siedziby szkoły, który wyda zaświadczenie potwierdzające przyznanie stypendium ANR, na podstawie archiwalnych wykazów stypendystów sporządzonych przez Oddziały Terenowe ANR.

źródło: http://www.men.gov.pl

11

MAJ

2006

99594

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.