Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Informacja nt. "Aktywnych form przciwdziałania wykluczeniu społecznemu"

Starostwo Powiatowe w Myszkowie informuje, że na prośbę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Wojewoda Śląski zwrócił się o rozpowszechnienie wśród jednostek organizacyjnych pomocy społecznej dwóch nowoopracowanych przez Ministerstwo Programów:
- pierwszy pod nazwą "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu", którego rozpoczęcie w 2006 r. powinno wzmocnić procesy reintegracji społecznej
i zawodowej, a także wskazać na możliwości tworzenia partnerstwa pomiędzy instytucjami administracji samorządowej oraz organizacjami obywatelskimi,
- drugi pod nazwą: "Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej".
Konstrukcja programowa w obu przypadkach została oparta na dwóch zasadach, a mianowicie:
- zasadzie antropocentryzmu, szczególnie w odniesieniu do grup osób, którym w obecnym czasie potrzebna jest pomoc w przełamywaniu barier wykluczenia społecznego, a które to osoby chcą aktywnie uczestniczyć w pokonywaniu trudności w powrocie na rynek pracy,
- zasadzie synergii, w myśl której całościowy zbiór inicjatyw lub przedsięwzięć to więcej niż suma poszczególnych części, nawet gdy ich realizacja przynosi pojedyncze efekty.
Programy zostały opracowane w formule cykliczności poszczególnych komponentów z dopuszczeniem modyfikacji, jakie mogą być wynikiem doświadczeń danego roku kalendarzowego. Informacje o uruchamianiu poszczególnych komponentów obu Programów będą podawane za pośrednictwem strony internetowej ministerstwa www.mps.gov.pl, a także oddzielnych komunikatów przygotowywanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej, który jest jednocześnie wyznaczony do bezpośredniego nadzoru oraz koordynacji monitoringu.
Na realizację obu Programów w 2006 r. przewidziano środki budżetowe w części 44 - Zabezpieczenie społeczne, w następującym podziale:
a) Program "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu"- kwota 2.300.000 zł,
b) Program "Wsparcie rozwoju spółdzielczości socjalnej" - kwota 500.000 zł.
Jednocześnie informuję, że na kolejne lata wysokość środków finansowych, przewidzianych na realizację obu Programów będzie każdorazowo podawana do wiadomości w formie decyzji Promotora Programów, przy czym dopuszcza się możliwość ustalenia innej struktury wydatków na poszczególne komponenty, w zależności od osiąganych efektów, a także konieczności dokonywania korekt w zakresie preferencji kierunków realizacyjnych.
Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w linku:

http://www.katowice.uw.gov.pl/urzadkatowice.php?polityka_spoleczna/programy_pomocowe

znajduje się pełna informacja dotycząca powyższych programów.

08

MAJ

2006

89870

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.