Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Projekty w RPO 2007 - 2013 zgłoszone przez Powiat Myszkowski

Przedstawiciele samorządów b. województwa częstochowskiego stanowiącego Subregion Północny Województwa Śląskiego na spotkaniu w dniu 10 sierpnia br. w Częstochowie, zaproponowali listę projektów do listy inwestycyjnej Subregionu Częstochowskiego/Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Projekty zgłoszone przez Powiat Myszkowski:

1. W Priorytecie VII Transport - "Modernizacja i rozbudowa sieci dróg Subregionu Częstochowskiego" ujęte zostały:

BUDOWA OBWODNICY MIASTA MYSZKOWA W CIĄGU DW 791

Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2008 - 2011

Przewidywany budżet całości projektu wynosi 1,00 mln EUR
Dofinansowanie projektu RPO (85%) - 0,85 mln EUR
Wkład własny Powiatu: 0,15 mln EUR

oraz projekt realizowany przez Powiat Myszkowski wspólnie z Powiatem Częstochowskim:

MODERNIZACJA DROGI PORAJ - CHOROŃ - ŻARKI - PRZYBYNÓW - ZABORZE - Biskupice - Olsztyn - Brzyszów - Srocko - granice M. CZĘSTOCHOWY

Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2008 - 2011

Przewidywany budżet całości projektu wynosi 9,00 mln EUR
Dofinansowanie projektu RPO (85%) - 7,65 mln EUR
Wkład własny Powiatu: 1,35 mln EUR


2. W Priorytecie III - Turystyka - "Rozwój infrastruktury turystycznej Subregionu Częstochowskiego":

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM SIECI ISTNIEJĽCYCH JUŻ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH NA DROGACH ŁĄCZĄCYCH M.MYSZKÓW - ŻARKI - KOTOWICE - MIRÓW - NIEGOWA - GORZKÓW - ZŁOTY POTOK - Zrębice - Turów - Przymiłowice - Olsztyn

Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2008 - 2010

Przewidywany budżet całołci projektu wynosi 4,00 mln EUR
Dofinansowanie projektu RPO (85%) - 3,40 mln EUR
Wkład własny Powiatu: 0,60 mln EUR

3. W Priorytecie IV - Kultura - "Budowa i renowacja obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej w Subregionie Częstochowskim":

POWIATOWE CENTRUM PROMOCJI I KULTURY W MYSZKOWIE WRAZ Z CENTRUM KONFERENCYJNO - PIELGRZYMKOWYM WE MRZYGŁODZIE

Termin realizacji projektu przewidziany jest na lata 2008 - 2009

Przewidywany budżet całołci projektu wynosi 1, 63 mln EUR
Dofinansowanie projektu RPO (85%) - 1,39 mln EUR
Wkład własny Powiatu: 0,24 mln EUR


Podpisano "Deklarację Partnerskiej Współpracy Jednostek Samorzadu Terytorialnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego"


Na podstawie art. 11 Rozporządzenia Rady ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności - zgodnie z zasadą partnerstwa - przedstawiciele Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, ustalają, iż uzgodniona zostanie wspólnie lista inwestycyjna Subregionu Północnego, która stanowić będzie załącznik do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Ponadto, przedstawiciele Subregionu Północnego ustalają, iż podjęta zostanie współpraca w zakresie wszystkich ważnych dla Subregionu spraw.
Sygnatariusze Deklaracji ustalają, iż Liderem Subregionu Północnego będzie Miasto Częstochowa.

Deklarację podpisali:
Prezydent Miasta Częstochowy - Tadeusz Wrona
Starosta Częstochowski - Mieczysław Chudzik
Starosta Myszkowski - Ryszard Chachulski
Starosta Kłobucki - Krzysztof Nowak
Burmistrz Myszkowa - Leon Okraska
Burmistrz Kłobucka - Zbigniew Krsytek
Burmistrz Żarek - Klemens Podlejski
Wójt Gminy Lelów - Jerzy Szydłowski
Wójt Gminy Popów - Bolesław Świtała

11

SIE

2006

32044

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.