Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Stypendia dla uczniów w nowej formie (bez konieczności przedkładania faktur, rachunków itp.) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


W odpowiedzi na konkurs Nr 2/2006 ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego informujemy, że Powiat Myszkowski przystępuje do Projektu pn. "Równy start - III program stypendialny Powiatu Myszkowskiego"

Regulamin przyznawania stypendiów oraz druki wniosków w sprawie przyznania stypendium, uczniowie mogą pobierać w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w pokoju nr 6 (parter), ze strony BIP Powiatu bip.computerland.pl/powiat_myszkowski oraz strony internetowej Starostwa Powiatowego (www.powiatmyszkowski.hg.pl), a także w szkołach ponadgimnazjalnych objętych Projektem.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do końca sierpnia br. w Starostwie (w pok. 6) lub w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Do ubiegania się o przyznanie stypendium mają prawo uczniowie spełniający następujące kryteria:
1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach objętych Projektem;
3. posiadają stałe zameldowanie na obszarze wiejskim.

Stypendium będzie przyznawane w wysokości:
1. maksymalnie 200 zł miesięcznie - w przypadku gdy dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia za 2005 r. wyniósł do 316, 00 zł netto;
2. maksymalnie 150 zł miesięcznie - w przypadku gdy dochód miesięczny na jednego członka rodziny ucznia za 2005 r. wyniósł od 316, 00 zł do 504, 00 zł netto;

Stypendium będzie przekazywane w formie finansowej na konto wskazane przez ucznia/rodzica lub gotówką we wskazanej siedzibie Banku Spółdzielczego, przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Bliższych informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Myszkowie w pok. 7, pod nr tel. (034) 315 - 91 - 74 w godzinach od 8ºº do 15ºº oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem www.powiatmyszkowski.hg.pl

Stypendia zostaną przyznane pod warunkiem uzyskania przez Powiat Myszkowski środków finansowych na ten cel.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

[b]UWAGA!!! W przypadku przekroczenia limitu nieusprawiedliwionych 20 godzin zajęć lekcyjnych, uczeń zostanie skreślony z listy stypendystów. [/b]

09

SIE

2006

44071

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.